Solrød Tennis Klub

Referat: 20. marts 2024

20. marts 2024 - Skrevet af Pernille Bekke

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Tilstede:
Bo Brink-Pedersen, Børge Munk Johnsen, Hans Engelbrecht Larsen, Glenn Nielsen, Jesper Sass, Malte Thyregod

Ikke tilstede:
Henrik Jacques Bekke

Efter generalforsamlingen afholdt den nyvalgte bestyrelse et kort konstituerende møde.

Glenn bød de 2 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Bo og Hans velkommen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Jesper som næstformand og Børge som kasserer.

Der var en kort afklarende drøftelse omkring forventninger og opgaver i relation til de nye bestyrelsesmedlemmer.

På baggrund af den megen kritik, der havde været omkring rengøringen, drøftede bestyrelsen forskellige muligheder for at sikre en bedre rengøringsstandard, evt. ved hjælp af frivillige i klubben.

Indtil videre afprøves en bedre opfølgning i forhold til det nuværende rengøringsfirma. Hans påtog sig denne opgave.
På forslag fra Bo udarbejder Glenn til næste møde en oversigt over de opgaver, som bestyrelsen skal løse.

Bo foreslog endvidere, at bestyrelsens møder har et sluttidspunkt. Et forslag alle bifaldt.

Malte oplyste, at klubben nu er tilmeldt Tennis Sportens Dag, der afvikles samme dag som standerhejsning i klubben den 27. april. Den allerede fastlagte aktivitetsdag den 13. april blev også omtalt.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 10. april kl. 18.30 – 20.00.

Referent: Børge Munk Johnsen