Solrød Tennis Klub

Generelle regler

Ketcher_3Præcisering vedr. begrænset spilletid

Seniorer med begrænset tegningsret kan reservere bane på hverdage fra kl. 6:00 og indtil klokken 18:00.
Dette betyder at disse medlemmer KUN kan spille i dette tidsrum, og dermed IKKE kan deltage i klubaktiviteter der ligger udenfor dette tidsrum, f.eks. Motionist turneringer.
Ansvar og beføjelser i forb. med STK’s medlemmers deltagelse i turneringer / stævner / kurser
Klubben dækker udgifter i forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer / stævner / kurser efter nedenstående overordnede retningslinier – Dog kun når det på forhånd er aftalt og accepteret af bestyrelsen !
(jf. dog regler for individuel deltagelse i juniorturneringer – se nedenfor).

Regler vedrørende turneringsrefundering og licens er kun gældende for trænende juniorer.
  • SM og DM refunderes 100 % af klubben hvis den pågældende spiller deltager i hovedturneringen.
  • Individuelle turneringer refunderes med 50 % såfremt spilleren er placeret i top 50 i sin årgang.
  • Klubben refunderer maks 5 spillerlicenser om året.
 Træneren indstiller spillerne til et udvalg som godkender at spilleren kan få dækket sin licens af klubben.
 
Medlemmerne
  • Sørger selv for tilmelding til andre turneringer / stævner / kurser udover SLTU’s sommerturnering
  • Betaler selv tilmeldingsgebyr til andre turneringer / stævner / kurser udover SLTU’s sommerturnering
  • Afholder selv alle øvrige udgifter (forplejning, kørsel etc.) i forbindelse med deltagelse i turneringer / stævner / kurser.
  • Seniorer betaler selv turneringsgebyret for individuelle turneringer.
  • Alle betaler selv spillerlicens