Solrød Tennis Klub

Betingelser for booking af fast banetime i indesæsonen


Hvem kan booke fast banetime:
Det kræver medlemskab af STK, Senior-, Junior- eller Ratemedlemskab, at booke en fast ugentlig banetime i Solrød Tennis Hal i vintersæsonen. 

Sæson:
Indesæsonen er fra mandag i uge 39 til søndag i uge 17 (korrigeres i år med 53 uger). I alt 31 timer inklusive ”Skæve Helligdage”.

Priser: se ”Prisliste hal 2020 – 2021″.

Fornyelse af booking af fast banetime i kommende sæson:
Banetimerne bookes for 1 vintersæson ad gangen.

STK  har fortrinsret til at reservere banerne inden fornyelsesprocessen påbegyndes.

Fornyelsesprocessen omfatter kun medlemmer der har booket banen fast de sidste 8 uger af foregående indesæson.

Medlemmer der ikke bliver tilbudt forlængelse, orienteres af klubbens administration den 20. august.

Øvrige medlemmer, der opfylder betingelserne, får lagt den kommende sæsons bookinger på deres medlemsside den 20. august. Disse medlemmer kan KUN sikre sig fortsat booking ved at betale bookingkontingentet senest den 8. september. Vejledning udsendes.

 

Ønsker:
Medlemmer der ønsker at skifte dag/time, samt øvrige medlemmer kan fremsende ønsket til kassereren senest 31. august. Ledige timer bliver tildelt i denne rækkefølge, evt. ved lodtrækning:

  1. Medlemmer der ikke kan få fornyet bookinger p.g.a. STKs ønske om at bruge timen.
  2. Medlemmer der ønsker at skifte til en anden time
  3. Øvrige medlemmer som ønsker fast time i den kommende indesæson. Er du ikke medlem, kan du blive oprettet som Ratemedlem. Det koster ikke noget.

 

Aflysninger:
STK kan aflyse faste bookinger til brug for arrangementer.
Aflysninger adviseres via mail med mindst 14 dages varsel
Aflyste timer kompenseres forholdsmæssigt

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til formanden