Solrød Tennis Klub

Referat: Den 7. juni 2023

7. juni 2023 - Skrevet af Pernille Bekke

 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2023

Deltagere:       Glenn, Jesper, Børge, Nicolai, Henrik

Fraværende:  Kenneth, Malte

Referent:        Glenn

  1. Klubturnering 2023 bliver nu arrangeret, Kenneth står for opsætningen af turneringen, den bliver varslet på såvel hjemmesiden samt Facebook. Opstart turnering midt august, afslutning ultimo september. I forbindelse med finalerne vil der blive inviteret ind til at komme og se kampene blive afviklet.
  2. Klub fest bliver sat til den 22. september, Børge har teten på arrangementet, men det bliver en opgave som skal løftes samlet.
  3. Klubbens økonomi, der bliver lavet en indsats på udestående betalinger af medlemmer, den nybyggede udsigtsterrasse er leveret med alvorlige fejl og mangler, der arbejdes på at få den bragt i en fornuftig stand, men det vil have indflydelse på klubbens økonomi. Der vil være fokus på at øge antallet af medlemmer i klubben.
  4. Sponsor program, der vil blive lavt de første steps til en målrettet sponsor program / struktur. I første omgang vil der på hjemmesiden blive lagt et sponsorprogram op, med henblik på at skabe en større tilknytning til det lokale erhvervsliv.
  5. Senior træning / online indhold, hjemmesiden vil blive gennemgået og opdateret, der vil komme et mere information om de træningsmuligheder der er i klubben. Nicolai vil starte et hold om ugen af 1. time, med fokus på helt nye og let øvede seniorer, det skal være et øget udbud til nye seniorer med begrænset erfaring.
  6. Eventuelt, førstehjælps kasser vil blive gennemgået og tjekket for om de har tilstrækkeligt indhold, låsesystemet udskiftet med nye systemnøgler.
  7. Næste møde vil blive afholdt i august måned