Solrød Tennis Klub

Referat: 10. juni 2013

10. juni 2013 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jan, Jesper, Bjørn, Sten, Carl-Otto, Per og Hans

Fraværende: Ingen!

Referent:        Hans

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 7. maj..
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Eventuelt.

 

Ad 1.  Formanden bød velkommen. Bestyrelsesmødereferatet fra den 7. maj blev godkendt og underskrevet.

 

Ad 2.  Per orienterede om, at der nu er etableret WiFi i klubben. En ny website ser dagens lys snarest. Per vil demonstrere sitet for bestyrelsen inden endelig release. Mikrobølgeovn er indkøbt og installeret. Sponsorskilt fra XL-Byg er modtaget og opstillet mellem bane 4 og 5.

 

Ad 3.  Bjørn fortalte, at Nicky Tversted fra U-14 holdet havde vundet sjællandsmesterskabet samt at også en holdturnering var vundet. Der har været afholdt et ”pandekage”-møde med deltagelse af 6 forældre og 12 børn. Et lignende arrangement planlægges til ultimo juni.

Jan, Bjørn og Jackie holder møde snarest med henblik på at udrede og forbedre de administrative procedurer, herunder betaling for træning. Aktion: Jan.

 

Ad 4. Medlemssituationen er stort set uændret i forhold til seneste møde. Kontingentindbetalingerne er indløbet. Kun ganske få udeståender.

Likviditeten udviser 357.000 pr. d.d. mod 356.000 på tilsvarende dato sidste år.

Det er lykkedes kassereren at opnå en højere rente i vores bank, nemlig 0,75 % mod 0, 25% tidligere.

Jan søsætter sommerklippekortsystemet snarest, således tidligere medlemmer kan købe eksempelvis et klippekort med 10 klip til 700,00 kr. Aktion: Jan

 

Ad 5. Hans kontakter Fjernvarmeværkets driftschef med henblik på at anskaffe en oversigt over fjernvarmeforbruget set over et kalenderår. Aktion: Hans.

P-pladsen er nu fremkommelig, der er stadigvæk ikke nogen deadline for afslutning af projektet.

Renovering af det gamle klubhus blev drøftet. Kommunen har lovet at bidrage med materialer, hvis klubbens medlemmer selv vil forestå arbejdet med renovereingen. Aktion: Hans og CO.

Etablering af bænke til taskeanbringelse opsat på sydsiden af terrassehegnet afprøves. Aktion: Hans

Murstensgrillen nedlægges.

Ad 6. Sten orienterede om det igangværende arbejde. Han fortsætter med udsendelse af breve til potentielle sponsorer. Aktion: Sten.

 

Ad 7. Boldmaskinen er repareret. Anvendelse og opbevaring af boldmaskinen blev drøftet. En endelig konklusion på emnet blev ikke draget. En ordning bør findes over sommeren inden indendørssæsonen starter.

Åben indslusningsbane vagter blev fastlagt således:

–          24. juni: Hans

–          1. juli:    Jesper

–          8. juli:    Bjørn

–          15. juli:  Sten

–          22. juli:  CO

–          29. juli:  Jan

–          5. august: Per

–          12. august: Hans

Øvrige vagter fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde er aftalt til mandag 12. august klokken 18:15

Hans

 

 

 

 

 

Månedens citat: ”Der findes én måde, hvorpå man kan løse samtlige økonomiske problemer: Ved at gøre selvtilfredsheden skattepligtig.”

– Jaques Tati