Solrød Tennis Klub

Referat: 16. januar 2014

16. januar 2014 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Carl-Otto, Per og Hans
Fraværende: Jan
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 19. november.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Eventuelt.

Ad 1.
Formanden bød velkommen. Bestyrelsesmødereferatet fra den 19. november blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Der arbejdes stadigvæk på at finde en afløser for Jan i kassererjobbet.
Aktion: Alle.

Vedrørende forberedelse til generalforsamlingen blev følgende besluttet: Per laver indkaldelsen og begrundelse for brugerbetaling i forbindelse med deltagelse i DTF/SLTU-turneringer, samt lægger indkaldelsen på hjemmesiden og sender indkaldelsen til Jan, der foranlediger indkaldelsen sendt til medlemmerne på direct mail. Aktion: Per/Jan. Sten sætter opslag op i klubben. Aktion: Sten.

Hans skaffer en dirigent. Aktion: Hans.

Bestyrelsen anbefaler fortsat medlemskab af SLTU på baggrund af tilbagemeldingerne på den markedsundersøgelse bestyrelsen har gennemført.

Per udarbejder – med støtte fra Jan – budget for kommende regnskabsår. Aktion: Per.

Tirsdag aften fra 1900 til 2100 er der en ikke besat bane til rådighed. De to timer søges udnyttet til træning for nybegynder/let øvede. Per og Jan aftaler med Jackie og laver opslag på hjemmesiden. Aktion: Per.

Søndags ”drop in” er meget lidt besøgt.

Ad 3.
  

Jesper orienterede om, at det er målsætningen, at der inden udesæsonens start er etableret et velfungerende juniorudvalg. Aktion: Jesper.

Ad 4.
Regnskab er udarbejdet og sendt til revisor til godkendelse.
Etablering af ”dobbelt underskrift” forventes gennemført snarest.

Ad 5.
Der har været lukket for fjernvarmegennemløb i varmeblæserne i hallen indtil nu. Dette skulle give en vis besparelse på fjernvarmeforbruget.
Vi anvender en tommelfingerregel, der betyder, at der åbnes for mulighederne for varme i hallen, når temperaturen i hallen falder under 10 grader.

Vi forventer, at klubben kan tilsluttes kommunens erhvervsaffaldsordning. Hans mødes med kommunen i nær fremtid med henblik på aftale. Aktion: Hans.

Hans laver aftale med kommunen vedrørende vedligeholdelse af udendørsarealerne snarest. Aktion: Hans.

Hans presser kommunen vedrørende forslag til udskiftning af lyskilder i hallen. Aktion: Hans.

Ad 6.
Sten orienterede om, at intet nyt er godt nyt.
XL intensiverer brugen af deres annoncetilbud på vores website.

Ad 7.
Vi har nu fået det endelige tilsagn om en hjertestarter til deling mellem fodboldklubben. Hjertestarteren opsættes udenfor hegnet på muren til hallen i et opvarmet skab. Hjerteforeningen giver ud over hjertestarteren et kursus for 12 brugere. Hans aftaler det praktiske med hjerteforeningen og koordinationen med fodboldklubben.
Aktion: Hans.

Næste møde er et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen møder en halv time inden generalforsamlingens start, der er fastsat til 1900.


Hans 

Månedens citat: ”Oldboys-tennisspillere adskiller sig kun fra de aktive turneringsspillere ved, at der i deres omklædningsrum lugter som i et apotek.”

– Manfred Schreiber