Solrød Tennis Klub

Referat: 19. april 2023

19. april 2023 - Skrevet af Pernille Bekke

Deltagere:       Glenn, Jesper, Børge, Nicolaj, Henrik og Malte.
Fraværende:   Ingen
Referent:        Glenn

 1. Mødet begyndte med en bordrunde, hvor den nye bestyrelse fik en introduktion til hinanden og vores motivation for at være frivillig i STK. Vi er fortsat syv medlemmer i bestyrelsen, hvoraf fire er nyvalgte.
 2. Fordelingen af poster er således:
  Glenn Nielsen: Formand
  Jesper Sass: Næstformand, hal og bane
  Børge Johnsen: Kassere
  Kenneth Bolvig: Senior- og turnering
  Nicolai Meisler: Junior
  Henrik Bekke: It og kommunikation
  Malte Thyregod: Klubudvikling og sponsor
 3. Der bliver arbejdet på at finde en løsning på en STK-mail, til dem der ønsker det. Indtil da bruges der et modul på hjemmesiden, som henviser til kontaktoplysninger på de respektive personer. Henrik vil derudover undersøge hvor medlemshenvendelser bliver henvist til, og hvor de i stedet skal til fremover, så de respektive afdelinger får henvendelserne.
 4. Malte laver et forsøg med nemt tilgængelige køb af bolde til klubbens medlemmer.
 5. Der arbejdes på et nyt system for udlæg til klubben.
 6. Vinterbookingsystem skal gennemgås, så vi får en mere ligelig fordeling af tider i indendørssæsonen.
 7. Aktivitetsdag d. 22/4 er veloverstået, hvilket betyder at vores anlæg er flot og klar til udendørssæsonen.
 8. Tennissportens dag og standerhejsning er annonceret, og vil foregå d. 29/4.
 9. Der er vedtaget fortsat fritagelse for juniorkontingent til klubbens trænere.
 10. Næste møde er fastlagt til d. 3/5 kl 18.