Solrød Tennis Klub

Referat: Bestyrelsesmøde

3. maj 2023 - Skrevet af Pernille Bekke

 

Deltagere: Glenn, Jesper, Børge, Nicolai, Malte, Henrik
Fraværende: Kenneth

Referent: Glenn

1. Alle får adgang til administrationsmailen, medlemsadmin@solroedtennis.dk, det er aftalt at det er en fælles opgave at få besvaret forespørgsler med en kort respons tid. Adgange til døråbning har arrangøren ansvaret for at etablere til de enkelte kampe. Henrik skriver ud til positiv listen fra klubbens medlemmer bl.a. for at få flere ind over køkken funktionen til at hjælpe. Jesper / Nicolai står for indkøb af forbrugsstoffer til klubben i forhold til renhold, køkken og toiletter.

2. Hjemmeside og it, alle i bestyrelsen får en unik Solrød Tennis klub e-mail. Hjemmesiden får en generel gennemgang og opdateres, herunder mere information om, hvilke turneringer klubben deltager i, hvilke træningsdage / tider der er i klubben for de forskellige hold.

3. Bestyrelsens omkostningsbudget for den løbende drift, samt anvendelse af midler i forbindelse med holdkampe blev vedtaget og udgør samme niveauer som sidste år. Det undersøges om klublokalet i køkkenet kan gøres mere multifunktions anvendeligt, med eventuelt mindre sofa og skærm til undervisning m.m. Nicolai kommer med konkrete forslag hertil.

4. Eventuelt, Malte tager fat i kommunen i forhold til at undersøge om Sjov Sommer holdes i 2023. Glenn har kontakt i forhold til færdiggørelsen af udkigsterrassen.

5. Næste møde 7. juni kl. 18.