Solrød Tennis Klub

Referat: 9. august

9. august 2016 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Bo, Jesper, Sten og Hans
Fraværende: Carl-Otto og Tommy
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni.
  2. Til beslutning/information.
  3. Junior
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og referatet fra sidste møde den 7. juni blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om, at der havde været 2 ansøgninger til jobbet som klubbens cheftræner.
En er udtaget til ansættelsessamtale på fredag.
Timesatserne for udleje af baner i hallen blev drøftet. Priserne har ikke ændret sig i de seneste mange år, og det blev besluttet at hæve priserne til et niveau, der matcher priserne i andre klubber og står i bedre forhold til prisen på en fast banetime.
Priserne bliver flg.: 30-timers klippekort afskaffes helt.
Grønt klippekort: 10 for 600 kr. og 20 for 1100 kr.
Rødt klippekort: 10 for 1000 kr. og 20 for 1800,00 kr.
Det blev besluttet at tilbyde SLTU at leje hallen i de weekendtimer, der ikke er udlejet, hvilket betyder fredag efter kl 18:00 og lørdage og søndage efter kl 12:00. Aktion: Per.
Per oplyste, at der stadigvæk arbejdes med fastlæggelse af faste timer til ungdomstræningen. Den endelige plan afventer ansættelse og mulig tilgang til den kommen cheftræner. Aktion: Per.
Alle trænere har nu en børneattest. Der etableres en oversigt over trænere med oplysning om børneattest, som lægges på websitet over ”Beskyttede dokumenter”. Aktion: Per.
Vi ønsker at gøre opmærksom på at det er muligt for andre klubber eller ikke-medlemmer at leje ledige timer i hallen. Per skriver til naboklubber og den lokale presse. Aktion: Per.

Ad 3.
Det blev indskærpet, at ikke benyttede men reserverede juniortræningstimer slettes så snart som en eventuel aflysning foreligger. Aktion: Jesper og Tommy.
De to arrangementer ”Sjov Sommer” havde været en succes med fuldtegnet deltagelse og potentielle 5 – 6 nye medlemmer.
Opdatering af juniorernes website halter. Bør ajourføres ASAP. Aktion: Jesper og Tommy.

Ad 4.
Hans orienterede om, at det ansøgte beløb til indkøb af 4 vindnet var blevet imødekommet. Vi har ikke modtaget tilsagnet officielt endnu.
Hans rykker Højager Belysning vedrørende udskiftning af en lampe i hallen. Aktion: Hans.
Per orienterede om, at han afventer tilbud fra Head vedrørende nye vindnet med Head logo.

Ad 5.
De tilmeldte hold i regi af SLTU og DGI har været i aktion, og alt forløber fint.
Voksen introduktion søges eventuelt gennemført i september ved hjælp af vores kommende cheftræner. Aktion: Per.

Ad 6.
Tommy mangler en ”bestyrelsesnøgle”. Han bør kunne overtage Mogens Skyggelunds.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat ti tirsdag 27. september klokken 18:00.
Efterårets aktivitetsdag blev fastsat til lørdag 8. oktober fra klokken 9:00.

Hans

Månedens citat: ”Hvor er det skønt en tidlig sommermorgen, når naturen tier, og kvinderne sover endnu”.   – Carl Erik Soya