Solrød Tennis Klub

Referat: 8. juni

8. juni 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Per, Bo, Sten, Mogens og Hans
Fraværende:  Carl- Otto
Referent:        Hans

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 11. maj.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsor
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 11. maj blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om regnskabsstatus og præsenterede en liste over udestående hos medlemmerne. Det forventede regnskab med kendte ændringer udviser et driftsresultat på minus 16.718 kr. Med en øget udlejning af hallen til bl.a. SLTU og evt. naboklubber samt en vis inddrivelse af de manglende indbetalinger fra medlemmerne skulle årsresultatet gerne gå i positiv.
Klubben har nu fået en håndterbar og tilfredsstillende aftale med kommunen vedrørende aflæsning og betaling af el.
Der har været møde med belysningsfirmaet Højager vedrørende udskiftning af belysningen i hallen.
Der er berammet yderligere et møde på torsdag den 11. juni, hvor også firmaet Solrød El deltager.
Et udestående med hensyn til klubbens egenbetaling blev drøftet. Der har været tvivl om beløbet er angivet med eller uden moms. Firmaet hævdede på mødet den 11. juni at beløbet var uden moms, men kommunens idrætsanlægsfond har afregnet med klubben, som om beløbet var inkl. moms. En holdning som også klubben deler. Førstkommende møde samt afklaring med kommunen efterfølgende vil fastlægge klubbens egenbetaling, der – uanset størrelse – søges dækket via andre fondsmidler.

Ad 3.
Tennis Camp 2. Pinsedag blev aflyst på grund af manglende tilslutning.
Klubben kan have op til 5 licensspillere. Disse spillere klassificeres efter indstilling fra træneren.
Arrangementet Sjov Sommer, der løber af stablen den 4-6 august er fuldtegnet, men ungdomsafdelingen fik tilladelse til at efteranmelde yderligere et mindre antal interesserede af vore egne medlemmer. Mogens orienterede om at Max’ skoletræning løber op i ca. 3.000 kr.

Ad 4.
Reparation af hul på bane 4 er gennemført med et tilfredsstillende resultat.
De 5 bænke på grønsværen foran det gamle klubhus bliver reduceret til 4, og disse 4 vil blive slebet og malet ved en passende lejlighed. Aktion: C-O og Hans samt øvrige, der gerne vil give en hånd med.

Ad 5.
Genforhandling af eksisterende sponsorater er i gang, og nye overvejes. Aktion: Per.

Ad 6.
Der er 9 tilmeldt ”Closed” på nuværende tidspunkt. Arrangementsudvalget tager stilling til gennemførelse af arrangementet ved ”deadline” den 16. juni.

Ad 7.
Muligheder for ekstra udlejning af hallen til vintersæsonen blev drøftet. Vi har en mulig aftale med Solrød Fodbold Klub, der har lovet at vende tilbage med en behovsopgørelse. Herudover blev det bestemt, at vi skriver ud til et antal tennisklubber (SLTU og DGI) inden for en radius på ca. 20 km og tilbyder udlån af hallen på de ledige timer. Bo laver liste og sender til Per. Per sender breve/mails til disse klubber snarest og inden sommerferien. Aktion: Bo og Per.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 10. august klokken 18:30.

Hans

Månedens citat: ”Bilen ændrede vort tøj, vore vaner, sociale skikke, ferievaner, vore byers udseende, forbrugsmønstret, den almindelige smag og samlejestillingerne.”                                                                                                                                           – John Ketas