Solrød Tennis Klub

Referat: 6. december

6. december 2016 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Bo, Jesper, Sten, Carl-Otto, Tommy og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 26. september.
  2. Til beslutning/information.
  3. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og referatet fra sidste møde den 26. september blev ikke omtalt, men godkendes og underskrives på mødet i januar.

Ad 2.
Per orienterede om trænersituationen, der nu kører meget tilfredsstillende til ”kundernes” store tilfredshed.

Per omtalte klubbens økonomi, og om møder med repræsentanter fra kommunen om den fremtidige støtte i kommunalt regi.
Møderne havde været positive og konstruktive. Den hidtidige støtte forventes også at tilgå klubben i 2017, og med udgangen af 2017 har klubben også betalt lånet på hallen ud.
Tre nye toiletter sponseret af XL-byg i Køge og opsætningssponseret af VVS firmaet Finn Olsen A/S i Havdrup er nu opsat og fungerer fint.

Ad 3.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag 23. januar klokken 18:00.

Alle andre retoriske pragtudfoldelser er opsuget af referentens væsentlighedsfilter.                                                                                                                                                                                                                                 Hans

Årets sidste citat:
”Referater bør være som en kvindes kjole: Tilpas korte til at fastholde opmærksomheden og tilstrækkeligt lange til at dække det væsentlige.”

– Hans Nielsen