Solrød Tennis Klub

Referat: 5. marts

5. marts 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:        Tommy, Jesper, Jonathan, Bo og Hans
Fraværende: Per (ferie) og Lise
Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Fastsættelse af takst for 40+ og 50+ holdenes træningssessions.
  2. Besvarelse af henvendelse fra Hr. Jan Pedersen.
  3. Fastsættelse af takst for trænerduoens betaling for baneleje til private træningsformål.

Ad 1.
Holdene har hidtil betalt 30 kroner pr. time, hvilket er prisen for betaling af lys i udesæsonen. Den lave betaling har haft til opgave at facilitere holdenes opstart.

Et almindeligt klippekort koster cirka 90 kroner pr. time. Efter en kort drøftelse fandt bestyrelsen, at en betaling på 65 koner burde være et passende niveau.
Beløbet blev således fastsat til 65 kroner pr. time. Den her fastsatte betaling har virkning fra 1. april 2020.

Administrator undersøger mulighederne for en praktisk betalingsordning, herunder muligheden for at udforme en form for klippekort til formålet. Aktion: Administrator.

Ad 2.
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Jan Pedersen vedrørende etablering af træning af 4 til 7-årige. Bestyrelsen har ligeledes modtaget et referat fra et møde mellem vores træner Kenneth, Johannes fra DGI og Jan Pedersen.
DGI-repræsentanten kan ikke anbefale opstart af et sådant program på nuværende tidspunkt i klubben.

Bestyrelsen drøftede forslaget og fandt ikke at klubben på nuværende tidspunkt kunne iværksætte dette initiativ.
Fremadrettet kunne det være en mulighed at starte et lignende projekt, nemlig familietennis, på et mere ”professionelt” niveau i samarbejde med DGI.

Hans svarer Jan Pedersen i overensstemmelse hermed. Aktion: Hans.

Ad 3.
Formålet var her at fastsætte takst for baneleje til ”private” formål for klubbens faste trænerstab.
Efter nogen drøftelse besluttedes det, at taksten fremadrettet fastsættes til 50 kroner pr. time.

Mulighed for forud booking er de normale 7 dage. Administrator undersøger mulighederne for en praktisk løsning på betalingsordningen, herunder mulighederne for at etablere en form for klippekort for denne type reservationer. Aktion: Administrator.

Ad 4.
Jesper fortalte, at vi er tilmeldt årets ”Sjov Sommer.”