Solrød Tennis Klub

Referat: 5. februar

5. februar 2018 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Tommy, Carl-Otto, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 13. november.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Per bød velkommen, og referatet fra mødet den 13. november blev godkendt ”in absentia” og bliver underskrevet ”ved lejlighed.”

Ad 2.
Formanden orienterede om problemerne med styring af lys og computerudfald nu er løst og skulle uheldet være ude, har Jesper udarbejdet en app, der kan løse problemet.
Per og Hans har haft møde med kommunen med henblik på at løse problemet med de nedslidte baner, banelys og parkeringsplads. Vi har forsynet kommunen med oplysninger og forventer nu at blive indkaldt til et møde i marts/april, hvor en løsning bør kunne komme på tale.
Per laver forslag til ”bestemmelse” for ratemedlemmer klar til generalforsamlingen. Aktion: Per.Klubbens regnskab blev gennemgået. Resultatet var særdeles positivt, idet et budgetteret underskud ved ihærdig indsats var blevet vendt til et mindre overskud.
Bestyrelsen godkendte regnskabet, og det vil nu blive fremsendt til revisor.
Forslag til budget bliver udarbejdet og tilsendt bestyrelsen i denne uge. Aktion: Per.
Vi har søgt midler i kommunens rekvisitpulje til anskaffelse af en fartmåler.
Hvervning af nye medlemmer. Per laver ordlyd til en ”flyer”, Bo laver aftale med DGI og C-O omdeler. Aktion: Per, Bo og C-O.
Nye seniormedlemmer, der starter uden for de tidspunkter, hvor der er voksenintroduktion, vil blive skrevet op, og hvis der stilles et hold før voksenintroduktionen starter, vil vi prøve at skaffe træningsmulighed.
Vækstaftalen med DGI er i orden. Vi afventer udspil fra DGI.
Tilmelding af hold til de kommende turneringer i DGI og SLTU er næsten på plads. Hold der spillede seneste sæson er automatisk tilmeldt den kommende sæson, men der er plads til flere hold. Punkt herom samt eventuelt hold vedrørende 45+ optages på hjemmesiden. Aktion: Per/Webmaster.
Vi har skiftet forsikringspartner til Codan. Et skifte med væsentlige forbedringer, også økonomisk.
Datoen for Generalforsamlingen blev fastsat til tirsdag den 20. marts kl. 19:30. Bestyrelsen møder kl. 19:00.

Ad 3.
Indrapportering af timer halter stadigvæk. Aftalen mellem Bestyrelse/USU og Admin fastholdes.
Hvervning og ”forvaltningen” af ungseniorer (18-26 år) foretages af USU.
Vi deltager i ”Sjov Sommer” som sædvanlig med to uger. Jesper tilmelder. Aktion: Jesper.

Ad 4.
Der er stadigvæk problemer med lyset på damernes toilet. Problemet blev løst efter mødet.
Bestyrelsen bifaldt et forslag til nybetrækning af stolene i cafeen. Aktion: C-O.
Der indkøbes en gummiskraber til brug ved fordeling af sand. Aktion: Hans.
Den indkøbte markise er klar til opsætning snarest. Bestyrelsen vedtog at afsætte 3.300 kr. til opsætning og efterfølgende elektrisk tilslutning.

Ad 5.
Mixturneringen afholdt den 26. januar var en succes.
Juniorarrangementet den 9. februar, der erstatter det aflyste julearrangement, står Pernille og Jesper for.
Bestyrelsen vedtog tilladelse til at Pernille afholder mentaltræning i klubregi. Pernille betaler baneleje og indkasserer betaling for træningen.

Ad 6.
Formanden orienterede om, at børneattester skal fornyes een gang årligt.
Lastbilparkering på vores parkeringsplads er ikke tilladt. Skiltet tilrettes ved kommunens foranstaltning.

Næste bestyrelsesmøde fastsættes på det korte konstitueringsmøde umiddelbart efter Generalforsamlingen.
Referent Hans

Månedens citat: ”Topmålet af uretfærdighed: rynker gør en mand mere mandig, en kvinde ældre.” – Jeanne Moreau