Solrød Tennis Klub

Referat: 4. april

4. april 2016 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Bo, Mogens, Jesper, Sten og Hans
Fraværende:  Carl-Otto
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 25. januar.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og referatet fra 25. januar blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om generalforsamlingens mandat til at supplere bestyrelsen med yderligere et medlem. Per kontakter et par engagerede forældre, og opfordrer en af dem til at blive medlem af bestyrelsen og således også medlem af et kommende ungdomsudvalg. Aktion: Per
Per og Bo havde umiddelbart før mødet haft møde med Johannes Jørgensen fra DGI. De orienterede om mødets indhold. Klubben får frit medlemskontingent i 2016. Klubben deltager i DGI´s ”vækstklub”-projekt. Vi vil i udesæsonen afprøve et antal forskellige turneringstyper i DGI-regi.
Vedrørende belønningskoncept skriver Per til medlemmerne, der anmodes om at svare med ønsker for 2016. (Per har skrevet, og medlemmerne har forhåbentlig svaret!)
Tilmelding af hold til sommerens turneringer. Bo retter henvendelse til vores tidligere 45+ – hold. Aktion: Bo.
Vi forventer også deltagelse i DGI stævner. DGI kommer med oplæg vedrørende deltagelse på 3 forskellige niveauer.
Per forhandler ny hovedsponsorkontrakt til afløsning af nuværende der udløber 1. maj. Der er 2-3 kandidater. Aktion: Per.
Per understregede, at det især nu – ved starten af sommerperioden – var vigtigt at få omtale i de lokale medier. Aktion: Sten.

Ad 3.
Den svigtende tilgang til juniortennis blev endnu engang drøftet, og metoder til at øge tilgangen blev ligeledes drøftet. Flere aktiviteter samt muligheder for at spille turneringer er et af flere værktøjer i værktøjskassen. Her kunne vores kommende medlemskab af DGI være en hjælp, da turneringer i dette regi bedre matcher vores ungdomsniveau. Jesper vil sammen med en eller flere af de engagerede forældre lave forslag til nye aktiviteter. Aktion: Jesper.
”Sjov sommer” afvikles i uge 26 og i uge 31. Aktion: Jesper

Ad 4.
Hans og C-O har haft kommunens repræsentant på besøg i klubben. En rundtur, hvor der blev peget på behov for reparation og nyanskaffelser, medførte tilladelse til at indkøbe materialer for maksimum 10.000 kr. Hans sender budget for indkøb til kommunen forinden indkøb iværksættes.

Ad 5.
Tennissportens dag falder i år sammen vores standerhejsning, nemlig lørdag den 30. april.
Jesper undersøger mulighederne for at enten Alexandra eller Max er til stede. Aktion: Jesper.
Når Bo har modtaget materiale om Tennissportens Dag, går dette videre til Sten som foranlediger materialet opsat i centret samt iværksætter omtale i medierne. Aktion: Sten.
”Åben indslusningsbane” introduceres mandag den 2. maj. De nye seniorer i klubben opfordres til at bruge denne mulighed for at møde andre spillere i klubben, og klubbens øvrige medlemmer får mulighed for at hjælpe de nye til rette i klubben.
Det blev besluttet, at de første 5 mandage vil være med deltagelse af en fra bestyrelsen som ”fødselshjælper.”
Vagtlisten er følgende.: 2.maj: Per  –  9. maj Hans  –  23. maj Bo  –  30. maj Sten  –  6. juni Jesper

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag 10. maj klokken 18:00.

Hans

Månedens citat:                   ”De fleste selvmord foregår med kniv og gaffel.”