Solrød Tennis Klub

Referat: 18. november 2014

18. november 2014 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Bo, Carl-Otto, Per og Hans
Fraværende:    Poul
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 30. september.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsor.
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt.

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 30. september blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Formanden orienterede om budget og regnskab til dato. Et vigende antal medlemmer påvirker regnskabet betragteligt. Det blev besluttet, at på første møde i januar skal en strategi fastlægges for rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Ingen fra bestyrelsen kunne deltage i netværksmødet sammen med Greve Tennis Klub.
Seniortræningen er blevet en stor succes. Træningen fortsætter om tirsdagen fra 19-21 i det nye år, stadig med tilbud om 8 sessioner fordelt på 4 tirsdage. Per vil foranledige, at der også bliver mulighed for yderligere seniortræning under Max´ ledelse. Dette tilbud incl. tilmelding kommer på nettet snarest, træningen vil finde sted på tirsdage fra 18 til 19.
Mulige datoer for Generalforsamlingen blev drøftet, og det blev besluttet, at mødet afholdes tirsdag den 3. marts. CO meddelte, at han ikke genopstiller som bestyrelsesmedlem, men han fortsætter arbejdet med hal- og banevedligeholdelse sammen med Hans.
Max Willumsen er kommet godt i gang med trænergerningen, og vi har modtaget positive tilbagemeldinger fra flere sider. Formanden mødes med Max i det nye år vedrørende fortsat trænervirksomhed.
Per arbejder med et skift af teleudbyder, fra TDC til Telia, med henblik på at opnå bedre og væsentlig billigere forbindelser. Aktion: Per.
Der vil blive opsat skabe til opbevaring af bolde, således de forskellige hold kan leje disse til opbevaring af bolde i et aflåst rum i stedet for at ”slæbe” bolde frem og tilbage.

Ad 3.
Weekendens invitationsstævne var blevet afviklet tilfredsstillende, omend der indledningsvis var kaotiske forhold omkring ansvarsfordelingen.
Tidligere træner Jackie har yderligere planlagt to turneringer. Jesper tager kontakt til Jackie og afklarer ansvarsfordelingen for disse to stævner. Aktion: Jesper.
Der udestår stadigvæk et antal indbetalinger fra juniorerne. Jesper rydder op og meddeler Jan vedrørende rykkere. Aktion: Jesper.
Opdatering af juniordelen på hjemmesiden er stadigvæk mangelfuld. Jesper sørger for rettidig opdatering, og mailer disse til webmaster Hanne. Aktion: Jesper.
Juniorudvalgets konto hos klubbens sponsor Sportshouse i Valby er vokset til ca. 10.000 kr.
Udvalget bør finde arrangementer, præmier eller andet til glæde for juniorerne, og dermed forbruge af ”sponsorformuen.” Aktion: Jesper.

Ad 4.
Formanden roste vedligeholdelse og rengøring af anlægget.
Fjernelse af graffitien på hallen blev igen drøftet. Det billigste tilbud på fjernelse er ca. 10.000 kr.
Hans kontakter politiet, der har arresteret graffitimalere, der har tilstået at have flere ”malerier” på samvittigheden. Aktion: Hans
Kommunen har oplyst at parkeringspladsen bliver repareret inden vinteren sætter ind.
Anmodning om finansiering til udskiftning af lys i hallen skal genfremsættes i januar måned. Bo skaffer et opdateret tilbud og Hans gør det samme. Aktion: Bo og Hans.

Ad 5.
Sponsorsituationen blev debatteret og Sten arbejder videre med ideen om en gratis ”prøvebannerreklame” eksempelvis i max en måned. Aktion: Sten .

Ad 6.
Juniorafdelingen holder et julearrangement fredag den 12. december.

Ad 7.
Per erindrede om at bestyrelsens julefrokost er tirsdag den 9. december kl. 18:00. Frokosten indledes med et kort bestyrelsesmøde.

Næste møde blev fastsat til mandag den 5. januar 2015 kl. 19:15.

Hans

Månedens citat: ”Hellere dø på sine fødder end leve på sine knæ.”

– Dolores Ibarruri