Solrød Tennis Klub

Referat: 30. maj

30. maj 2022 - Skrevet af stkadmin

Deltagere:      Per, Bo, Malte, Jesper, Kenneth & Tommy. Hanne deltog under de 2 første punkter.
Fraværende:   Jonathan
Referent:        Tommy

Dagsorden

 1. Mødestart
 2. Til information/beslutning.
 3. Juniorer
 4. Hal- og banestatus.
 5. Aktiviteter
 6. Eventuelt

Ad 1.
Hanne deltager under punkt 2.1 og 2.2

Ad 2.

 1. Per og Hanne redegjorde for klubbens sunde økonomi herunder likviditet, og fortalte at de udsendte kontingentopkrævninger til samtlige medlemmer var blevet betalt i løbet af maj måned – nogle efter opfølgning. Der var en historisk lav restance for samtlige medlemmer på mindre end 8000 kr. Medlemstallet ligger fortsat på ca. 300 medlemmer.
 2. Der blev stillet forslag om at opdele administrator rollen i 2 dele: Bogholderi (Børge Johnsen) og Medlemshåndtering/Fakturering (Hanne Holm). Senest 1.januar 2023 skal bestyrelsen finde en ny person til rollen Medlemshåndtering/Fakturering.

 3. Nyt nøglesystem er i gangsat. El-arbejde er påbegyndt, men selve projektet ventes at vare længere, da der pt er mangel på chip-keytags til systemet.
 4. Der har været afholdt møde med kommunen med henblik på tilskud til reparation af taget i hallen, udskiftning af udendørslys/lamper langs stien, asfaltering af indgangsparti alternativt flisebelægning.
 5. Sidste omgang Familietennis blev afholdt i forbindelse med Tennissportens Dag. Der ledes nu efter ny træner, som kan være gennemgående figur i en ny omgang Familietennis efter sommerferien.
 6. Yonex samarbejdet går rigtig godt. Tøjordningen er en stor success, og det er fortsat muligt at bestille. Se venligst på hjemmesiden. Vi har også modtaget de sidste vindnet fra Yonex, der skal erstatte Head vindnet, Malte er ansvarlig for udskiftningen. Ligeledes er Yonex ketchere nået frem til voksenintroduktionsholdene. Vi sælger også Yonex bolde til medlemmerne til en god pris. Der bliver også afholdt en ny turnering 17-18 September Solrød Yonex Cup (kategori 2) med Malte som tovholder.
 7. Fri bane ugentligt til holdspillere (torsdage fra kl. 19-21 – 2 baner reserveret) er en stor success, der har været 10-12 stykker til træning hver gang de første 2-3 gange, så det har været nødvendigt at booke en ekstra bane.
 8. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at opdatere indhold under beskyttede dokumenter, de interne dokumenter.

 

 Ad 3.

Kristian Birch er fortsat fungerende cheftræner under vores normale cheftræner Kenneths fravær.

Fungerende cheftræner Kristian Birch har deltaget i Tennistræner 2 kursus i weekenden d. 30. april – 1. maj.

Hjælpetræner Vlad Miller har ikke mulighed for at træne længere, hvorfor klubben har fundet en ny hjælpetræner Anton Heinesen, som starter pr. 1 juni. Herefter råder klubben igen over 4 hjælpetrænere, nemlig Karoline, Mikhail, Jens & Anton.

Afløning af trænere. Nogle af vores hjælpetrænere fylder 18 år i løbet af 2022. Vores aflønning af træner skal naturligvis afspejle kvalifikationer i form af kurser, erfaring og under / over 18 år (aktion: Tommy).

”Sjov sommer” afholdes igen over 3 dage i starten af august måned i samarbejde med Solrød Kommune. Kenneth Freddin har meldt sig klar til at træne disse dage efter længere tids skade/sygdomsforløb.

Skoletennis samarbejdet fortsætter med deltagelse af kommunens skoler.

Ad 4.

 1. Afventer igangsætningsplan om reparation af taget i hallen.
 2. NanoStone renser fliser den 1. juni som led i aftalen.
 3. XL-Byg har doneret en kraftig løvstøvsuger til klubben.
 4. Det blev besluttet, at medlemmerne selv sørger for at tømme køleskabet i caféen efter arrangementer, herunder madvarer mv fremfor at lade dem blive. Jesper sørger for at opsætte en passende seddel.

Ad 5.

 1. Tilbud om fortsat begynder/letøvettræning i maj/juni (Kenneth)
 2. Status på klubbens holdkampe, både DTF, TennisØst og DGI. Klubben deltager også i år i en række holdturneringer med junior U14 kønsneutralt, HerreSenior, 40+ Mix, 50+ Mix (1. og nyt 2. hold) samt DGI motionisthold. De første holdkampe er afviklet i DTF og Tennisøst regi. DGI kampe (motionist rækker) starter i løbet af juni.

 

 1. Åben Indslusningsbane. Der er fin tilslutning med 10-12 deltagere hver gang.

 

 1. Der har været et tirsdagshold i maj fra kl. 16-18 ved Malte. Der afholdes et nyt kursus i juni fra kl. 18-20 efter juniortræningen om tirsdagen ved Kristian Birch.

 

 1. Klubmesterskab, pokaler og planlægning. Malte og Kenneth er tovholdere og invitation er udsendt, og KM forventes afholdt fra medio august til september.

 

 1. Motioniststævne arrangeret sammen med DGI den 3. juni. Stævnet blev aflyst grundet manglende tilslutning
 2. Det blev besluttet, at afholde en efterårsfest i hallen fredag den 7. oktober. Ansvarlig Per og Malte.

 

Ad 6.
Der blev stillet forslag om at renovere terrassen ovre på bakken med nyt tag etc. Punktet tages op på næste møde.

Næste møde afholdes mandag d. 15. august kl. 18:00 i klubhuset.

 

Månedens citat:  “Det er sundt at leve sjovt, men det er ikke sjovt at leve sundt”