Solrød Tennis Klub

Referat: 3. december

3. december 2019 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Tommy, Bo, Per, Jesper og Hans
Fraværende: Lise og Jonathan
Referent:        Per

Forsikring.
Vi har modtaget den årlige opkrævning på vore forsikringer i Codan, og kan konstatere at disse er steget med over 200% i præmie. Vi har derfor opsagt forsikringen med virkning fra 31.12.2019., og arbejder på at indhente tilbud fra andre selskaber. Aktion: Per og Jan.

Tennisanlægget udenfor.
Som jeg skrev i seneste NewsLetter er der her rigtig godt nyt til klubbens medlemmer, idet vi af kommunen er blevet bevilget 650.000 kroner til ”fornyelse” af banerne. Efter en del møder og samtaler er følgende nu aftalt:
Bane 6, Bane 7 OG Bane 8 genetableres med belægning som nuværende Bane 4. Disse 3 baner etableres som et samlet projekt.
Bane 5 genetableres med belægning som nuværende Bane 4, og der etableres grøn fulddrænet belægning i størrelse som en halv tennisbane foran nuværende slåmur. Disse 2 tiltag etableres som et samlet projekt.
I hallen udskiftes belægningen på både Bane 1 og Bane 2 samtidigt som et samlet projekt.
Det er planen at projekter starter tidligst maj 2020 og alle er afsluttede medio september 2020.
Vi sørger for at der minimum altid er mindst 4 spilbare baner i hele udendørs perioden. Aktion: Per

Caféen.
Vores ”nye” café er nu færdig, med nyt akustikloft og nyt akustikgulv, samt malet på både vægge og træværk. Tak til især Bjørn Saabye for en fantastisk indsats, men også til Carl-Otto, Hans, Per, Kaj, Bo og Hanne. Desuden en stor tak til XL-BYG for at gøre det økonomisk muligt for os.

Regnskab og likviditet
.
Jan havde til mødet mailet Per en øjebliksrapport over klubbens regnskab og likviditet. Vi følger stort set budgettet, og regnskabet blev herefter af bestyrelsen taget til efterretning.

Boldskabe.
Vi har efter anmodning anskaffet 10 ekstra boldskabe, som hænges op i gangen snarest. Hvis man er interesseret i at leje et sådant skab for 100 kroner/år så skriv til Per via forsiden på klubbens website. Der er allerede etableret en liste, og der tildeles skabe efter ”først til mølle” princippet.
Aktion liste: Per       Aktion montering: Hans og Carl-Otto

Dameturnering 14. december.
Der afholdes i lighed med sidste år en jule-dameturnering, og der er allerede åbnet for tilmeldinger. Jan udsender midt i denne uge en mail til klubbens damespillere. Aktion: Hanne og Lise

Januartræf 2020.
Bestyrelsen valgte at afholde et ”Januartræf” igen i 2020. Datoen bliver 11. januar, og arrangementet planlægges af Hans og Per.
Der kommer invitation og mere info senere. Aktion: Hans og Per

Klubmesterskaber 2020.
På opfording fra nogle medlemmer drøftede bestyrelsen mulighederne for at afholde et klubmesterskab i 2020. Vi blev enige om at arbejde videre med ideen, så Tommy Hjort og Kenneth Roepstorff kommer med et konkret forslag til næste møde. Aktion: Tommy

Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i januar – den konkrete dato blev ikke besluttet.

Månedens citat:
”Det værste ved at blive ældre er, at ens jævnaldrende er blevet så frygteligt gamle”