Solrød Tennis Klub

Referat: 3. april

3. april 2017 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Tommy, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Carl-Otto
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra generalforsamlingen er underskrevet af dirigent og referent.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Hans bød velkommen i formandens fravær og orienterede om, at Per ville komme lidt senere. Ingen aktion vedr. godkendelse af referat.

Ad 2.
Hans orienterede om mødet med Solrød Kommune vedrørende den udendørs vedligeholdelse. Aftalen vedrørende vedligeholdelse af udendørsanlægget fortsætter et år mere. Kommunen undersøger mulighederne for retablering af parkeringspladsen samt reparation af det udendørs banelys. Kommunen blev ligeledes gjort opmærksom på banernes tilstand og erindret om vores skrivelse til kommunen fra 2013 vedrørende udskiftning af banebelægning.

Bo omtalte en mulig vækstaftale med DGI. Der var måske muligheder i tilbuddet om skoletennis.
Bo aftaler møde med DGI-repræsentanten.  Aktion: Bo.

Vi deltager foreløbigt i følgende turneringer:
DGI: +60 mix og +60 herre.
SLTU: Motionist Kat. 2., U-18, B-række, drenge og U-14, B-række, piger.

Det blev besluttet, at hidtil anvendte policy vedrørende spammails fortsætter.

Per, der nu var ankommet, orienterede om problemer/udfordringer vedrørende vores sponsoraftale med SportDirect. Per følger op på sagen ved møde på torsdag.  Aktion: Per

Økonomien ser fornuftig ud, og vi fik ikke brug for det bevilligede overtræk i årets første kvartal.

Fakturaer sendes i disse dage ud til medlemmerne.

Vi er blevet kontaktet af AL-Bank, vedrørende en mulig sponsor aftale. Jan, Hans og Per har deltaget i et møde desangående, og vi afventer nu bankens udspil. Aktion: Per.

Roberto ønsker at tilbyde en tennisrejse til Kroatien. Bestyrelsen nikkede ja til at han kunne lave opslag i klubben og få en annonce på hjemmesiden. Klubben har ingen udgifter i den anledning.

Ad 3.
Tommy oplyste, at der nu er lidt over 40 juniorer som spiller i klubben. Magnus vender tilbage som hjælpetræner. Pernille har givet tilsagn om at fortsætte cheftrænergerningen.

Ad 4.
Hans meddelte, at der var skiftet et blandingsbatteri på damernes omklædningsrum. Der købes nye klubflag til næste udesæson. Aktion: Hans. Der er aktivitetsdag den 22. april. Hans erindrede om tilmelding på hjemmesiden eller på opslaget i hallen.

Ad 5.
Vi deltager også i år i ”Sjov Sommer”. Der planlægges 2 seancer. En i uge 26 og en i uge 30. Vi er tilmeldt, og Jesper følger sagen. Aktion: Jesper.

Da Bo har fået forfald, overtager Tommy tovholderskabet for Tennissportens dag som er sammenfaldende med Standerhejsningen den 29. april. Aktion: Tommy.

Vi planlægger fortsat med en ”Solrød Closed” i juni og et ”Septembertræf.” Aktion: Per og Hans.

Åben bane starter mandag den 1. maj. Vi besluttede, at et bestyrelsesmedlem skulle være til stede og sætte i gang og sørge for rotation de første 6 mandage efter følgende ”vagtplan”:

1. maj: Bo
8. maj Jesper
15. maj Tommy
22. maj Per
29. maj Hans
12. juni Carl-Otto

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag den 22. maj klokken 18:30.                                                                                                                                                                                                         Hans

Månedens citat:
”Lån aldrig bøger ud, for ingen returnerer dem nogensinde. De eneste bøger jeg har i mit bibliotek, er bøger, som andre folk har lånt mig.”

– Anatole France