Solrød Tennis Klub

Referat: 29. januar

29. januar 2019 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Lise, Per, Jesper, Bo, Carina, Tommy og Hans
Fraværende: Carl-Otto
Referent:        Per

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og referatet fra mødet den 12. december blev godkendt.
Tommy orienterede kort om situationen omkring træner Aleksandra.

Ad 2.
Per orienterede om at vores skraldespande nu igen bliver tømt af kommunen. Årsagen til den tidligere manglende tømning var manglende nøgler til anlægget.
Kommunen har accepteret vores tilbud om at fortsætte egen vedligeholdelse af udendørsanlægget i 2019 mod behørig betaling.
Den kommende Generalforsamling blev aftalt afholdt tirsdag 26. marts.
Carl-Otto, Per og Jesper er på valg. Carl-Otto ønsker ikke genvalg, mens Jesper og Per stiller op.
Vore 2 suppleanter samt andre kan komme på tale til den ledige post i bestyrelsen. Der oprettes en informationsside om dette på klubbens website snarest. Aktion: Per og Hanne
Vi har ansøgt Rekvisitpuljen om et tilskud til indkøb af et stort udendørs el-ur. Nu afventer vi eventuel accept medio februar.
Boldmaskinen er igen blevet repareret af Jesper så den nu fungerer, men den er ret slidt. Vi påtænker at søge rekvisitfonden om tilskud til indkøb af en ny boldmaskine til næste år.
Grundet ovenstående blev det besluttet at tilbyde leje af boldmaskinen til 50 kroner i timen i resten af indesæsonen 18/19.
Det blev besluttet at tilbyde opsætning af skilt i vores hal til en årlig pris på 5000 kroner, hvor annoncøren selv betaler omkostningen til skiltet.
Dette tilbud annonceres snarest på vores website. Aktion: Per og Hanne
Klubben har fået bevilget et tilskud til Skoletennis i 2019 på 25000 kroner. Imidlertid er det i øjeblikket ikke muligt for os at kunne drage nytte af dette tilbud, idet vi simpelthen ikke kan finde trænere til denne aktivitet. Vi håber at det lykkes i løbet af de kommende måneder. Aktion: Tommy
Vores udsugnings/klimaanlæg trænger efter adskillige år til et service eftersyn. Aktion: Hans

Ad 3
.
Der er nu 5 hjælpetrænere ansat, og de er alle tilmeldt officielle trænerkurser. Kontrakten med vores cheftræner Pernille Busk udløber 30. juni, så denne genforhandles minimum 3 måneder tidligere Aktion: Tommy
Tommy efterlyste faste vedtagne regler for tilbagebetaling af juniorkontingent. Der har været nogle gråzoner, hvor det havde været fint at have faste regler at henvise til. Aktion: Per
Vi skal også snarest efter Generalforsamlingen have en debat om hvordan klubben vil benytte de sociale medier i fremtiden.

Ad4.
Det blev besluttet at indhente tilbud på 3 nye døre ind til hallen, fra henholdsvis caféen, herrernes- og damernes omklædning inklusiv dørpumpe for automatisk lukning Aktion: Hans og C-O
Der er opsat en portiere ved trappen op til 1.sal for at minimere varmeudslip. Hold den venligst tæt.

Ad 5.
Der har været afholdt en Mix-turnering den 19. januar. Det var et udmærket arrangement, men 24 deltagere på kun 2 baner var mindst 8 for mange. Det ved vi til næste gang.

Ad 6.
Sidste dag i inde sæsonen er fredag 19. april.
Tennissportens Dag samt Standerhejsning afholdes lørdag 4. maj.
Der afholdes aktivitetsdag lørdag 13. april fra klokken 9, hvor vi bl.a. sætter læhegn og net op.

Referent: Per

Månedens citat: ”Gud har skabt vejret for at modbevise meteorologerne”