Solrød Tennis Klub

Referat: 26. september

26. september 2016 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Bo, Jesper, Sten, Carl-Otto, Tommy og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 9. august.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Aktuelt

Ad 1.
Næstformanden bød velkommen, og referatet fra sidste møde den 9. august blev godkendt og underskrevet. Det blev besluttet at starte med pkt. 4., da formanden havde varslet et lidt senere fremmøde. Se under pkt. 4.

Ad 2.
Per orienterede om ansættelse af de to trænere, cheftræner Morten og træner Pernille. Enhver begyndelse er svær, og ambitionsniveauet hos træner og spillere, samt klubbens forventninger til trænernes rolle blev drøftet. Tommy arrangerer et møde med cheftræneren og fastlægger klubbens fremtidige ungdomstrænerpolicy. Aktion: Tommy.
Per omtalte klubbens økonomi, der tegnede fornuftigt. Et nødvendigt træk på klubbens særlige bankaftale vil være nødvendigt i forbindelse med årsskiftet.
Reservation af banetimer er nu afsluttet, og Per har sendt en pressemeddelelse til den lokale presse hvor der oplyses om muligheder for at booke timer i hallen i vinterperioden.
Per og Bo havde haft et møde med en repræsentant fra DGI, hvor vort fremtidige medlemskab/samarbejde med DGI blev drøftet. Der var i bestyrelsen bred enighed vedrørende fortsat medlemskab samt et ønske om mulig udvidelse af aktiviteterne.
Samtlige trænere har nu en børneattest, der også er tilgængelig på vores hjemmeside.
4 stk. vindnet fra firmaet HEAD er leveret, og vil blive opsat i forbindelse med forårets aktivitetsdag.
Nye havemøbler, til erstatning af mange af sommerens ødelagte havestole, blev drøftet. Bo mindede om, at han kunne levere 12 næsten nye stole inden næste udesæson. Aktion: Bo.

Ad 3.
Tommy orienterede om tilmelding til vintertræning. Han havde lavet en liste over samtlige brugere og afstemt indholdet med klubbens administrator.
Indesæsonen er defineret som perioden fra 26. september 2016 til 23. april 2017.
Hvis træning flyttes fra inde til ude, skal man huske at afmelde bookingen inde. Aktion: Jesper og resp. trænere.
Indrapportering af træningstimer skal ske via Jesper til administrator senest den 20. i måneden.
Ungdomsafdelingens website fungerer nu meget tilfredsstillende med aktuelle indslag og opdaterede informationer.

Ad 4.
Hans har rykket Højager Belysning vedrørende udskiftning af en lampe i hallen. Forventelig udskiftning vil finde sted primo oktober Aktion: Hans.
Hans orienterede om årsagerne til den øgede fjernvarmefaktura.
Vi har modtaget tilsagn om indkøb af 4 vindnet via kommunens rekvisitpulje. Indkøbet vil finde sted hen over vinteren. Aktion: Hans
Hans nævnte den kommende aktivitetsdag, lørdag den 8. oktober. Websitet er opdateret d.d. samt der er opsat opslag i klubben med tilmeldingsliste.
Hans og Carl-Otto hjælper Bjørn Saabye med udskiftning af vinduer i cafeen tirsdag den 27. september. Aktion: Carl-Otto og Hans

Ad 5.
Deltagelse i sommerens SLTU og DGI arrangementer er forløbet meget tilfredsstillende. Voksenintroduktion i august er ikke blevet gennemført på grund af træner situationen i august måned.
En henvendelse fra Roberto Rangel vedrørende træning af voksne i dagtimerne blev drøftet og positivt modtaget. Per forhandler en aftale på plads med Roberto. Aktion: Per.
En anden henvendelse fra samme Roberto vedrørende samarbejde med juniordelen i Hjortekær Tennis Klub behandles af ungdomsafdelingen. Aktion: Tommy.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 8. november klokken 18:00

Hans

Månedens citat: ”Kvinder lever gennemsnitligt længere end mænd, fordi de taler mere end deres partnere. Det accelererer åndedrættet, stimulerer blodkredsløbet og er en slags terrænløb for tungen”.                                                                      – Jean Camio