Solrød Tennis Klub

Referat: 26. maj

26. maj 2021 - Skrevet af stkadmin

Deltagere:      Per, Jesper, Jonathan, Tommy, Bo
Fraværende: Malte
Referent:     Jonathan

Dagsorden

  1. Til information/beslutning.
  2. Juniorer
  3. Hal- og banestatus.
  4. Sponsorater/annoncører
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Godkendelse af referater.

Ad 2.
Hallen er nu genåbnet til glæde for klubbens medlemmer. I den forbindelse er vi som klub forpligtet til at lave stikprøvekontrol løbende. Det sørger Bestyrelsen for, og der føres ligeledes protokol form, hvornår stikprøvekontrollerne er udtaget.

Der har for nyligt også været generalforsamling i DTF. Her deltog Malte som repræsentant for Bestyrelsen. Der var blandt andet debat om Padel, hvor DTF også ser det som interessant samarbejde, så længe det er på foreningsniveau, men ikke kommercielt. Dette er også klubbens linje i forhold til eventuel Padel i Solrød Kommune.

I forhold til den forlængede vækstaftale med DGI er voksenintroduktion så småt startet op og der er 3 fuldtegnede hold. Kenneth Freddin kører to hold og Jonathan Hjordt et enkelt hold. Der har været rigtig stor interesse for voksenintroduktion, da alle hold er fuldtegnet på under en dag.

Klubben havde på forhånd bestilt Head-ketchere til voksenintroduktion, men da disse ikke kunne leveres rettidigt, så tog Bestyrelsen straks kontakt til Yonex, der kunne levere inden få dage, så alle deltagere til voksenintroduktion kunne stå klar med en ketcher. En god begyndelse på et godt samarbejde mellem Solrød Tennisklub og Yonex.

Bestyrelsen er ligeledes blevet enige om at afholde Generalforsamlingen d. 12. august kl. 18:00, da det giver medlemmerne større mulighed for at stille indkomne forslag. Der forelægger mere information på klubbens website snarest muligt.

Klubmesterskaberne er også vel afholdt med glade og tilfredse deltagere. På dagen kom flere af klubbens medlemmer op for at se både Standerhejsning og klubmesterskaberne. Der blev uddelt præmier og overrakt vandrepokaler til de heldige vindere. De finaler der ikke blev spillet på dagen grundet skader eller lignende afholdes løbende senere.

Desuden har vi fået sat videoovervågning op for at fremme trygheden i klubben og forebygge, at vi ikke får ubudne gæster.

Bestyrelsen har også taget stilling til revidering af klubbens forplejningstilskud i forbindelse til holdkamp, hvor det lige nu er 200 kr. for små hold og 300 kr. for store hold. Bestyrelsen fortsætter det nuværende forplejningstilskud, da der ikke er belæg for at øge udgifterne til dette. Ønsker holdende forplejning udover deres tildelte beløb, afholdes udgifterne af spillerne selv.

Ad 3.
Juniorafdeling er nu oppe på 64 medlemmer i øjeblikket, hvilket skyldes en god medlemstilgang efter senest nedlukning samt fastholdelse af eksisterende medlemmer.

Kenneth Freddin overtager Cheftræner-stillingen med øjeblikkelig virkning, da tidligere Cheftræner Pernille, ikke ønsker at fortsætte grundet travlhed.

Der har igen i år været problemer med udsendelse af faktura til juniorerne, således den skulle findes manuelt ved at logge ind på selvbetjeningen. Det har gjort at flere juniorer har været i restance. Derfor har ungdomsudvalget kontaktet alle i restance manuelt, således pengene kunne inddrives.

Per og Jan tager kontakt til Globus Data for en fremtidig løsning, så det manuelle arbejde kan bruges andetsteds.

Ad 4.
Klubben har bestilt nogle lamper, der skal sættes op udenfor, men disse afventes endnu, da de ikke er blevet leveret.

Klubbens medlemmer har den seneste tid oplevet periodiske internetproblemer, når man har benyttet klubbens WiFi. Jonathan har lavet en optimering af routeren, og der burde derfor ikke forekomme det samme antal forstyrrelser. Der var egentlig indkøbt en ny router, men da problemer stoppede, kunne klubben spare denne udgift, og i stedet planlægges den at købes igennem abonnementet for at undgå udgiften.

Nanostone har også været forbi at rense fliserne, så klubben igen ser præsentabel ud for medlemmer og besøgende.

HP-Tennis kommer forbi i uge 24-25 og ligger mere sand på banerne, så de kan holde bedre.

Ad 5.
Der afholdes som tidligere nævnt i tidligere referater tenniscamp på vores anlæg igen i år fra d. 17/7 til d. 21/7. Der er åbnet for tilmelding for klubbens medlemmer, hvilket der kan læses mere om på klubbens website.

Der er booket 3 udendørsbaner hele perioden og indendørsbanerne er ligeledes reserveret til dem i tilfælde af dårligt vejr. Er vejret godt udenfor, så bliver indendørsbookingerne fjernet fra morgenstunden, så du som medlem kan booke banen. Forvent derfor glade ukendte ansigter, når du er oppe på tennisanlægget.

Åben Indslusningbane som afholdes hver mandag, er en stor succes, så de to baner der på nuværende tidspunkt er reserveret til Åben Bane er for lidt.  Derfor vil der fremover være reserveret 3 baner, så alle får mulighed for at give den gas på samme tid. Bo og Jesper er tovholdere på dette.

Ad 6.
Bestyrelsen har netop modtaget svar på senest ansøgning til hjælpepakkerne, og klubben har desværre modtaget 0,00 kroner, selvom der var forventet i større beløb. Disse penge var øremærket til refundering af faste banetimer. Da vi ikke har modtaget de forventede penge, så kigger vi på en mulig kompensationsløsning til glæde for medlemmerne uden at gå på kompromis med klubbens økonomi. Lige så snart en løsning forelægger, melder Bestyrelsen nærmere ud om dette.

Dato for næste Bestyrelsesmøde er onsdag d. 24 juni kl. 18:00

Månedens Citat:   ”Nogle gange vinder du en tenniskamp – andre gange vinder du bare erfaring”