Solrød Tennis Klub

Referat: 25. september

25. september 2017 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Carl-Otto, Jesper, Bo, Tommy og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 14. august.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Per bød velkommen, og referatet fra mødet den 14. august blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Formanden orienterede om afholdelsen af et meget konstruktivt møde med Ungdomsudvalget med deltagelse af Tommy, Jesper, Per og Jan.
Formanden orienterede om et møde med kommunen med deltagelse af Per, Jan og Hans. Formålet var at følge op på de skrivelser klubben havde sendt vedrørende udskiftning af spilleunderlag på de udendørs baner, den udendørs banebelysning samt de utilfredsstillende parkeringsforhold.
Vi har produceret materiale til kommunen, der vil oprette en sag vedrørende de nævnte forhold. Der vil dog næppe ske noget på denne side af kommunalvalget, og en udskiftning af underlag skal nok først kunne forventes effektueret i indesæsonen 18 – 19.
Formanden nævnte klubbens stramme økonomi og klubbens behov for – kortvarigt – at nyde godt af vores nye bankforbindelses velvilje.
Per havde på Septembertræffet sonderet muligheden for at få nye yngre medlemmer i bestyrelsen.
Der havde glædeligvis været positive tilkendegivelser.
Der var ikke noget nyt fra vores sportssponsor, KetcherXperten.

Ad 3.
På det i pkt. 2 nævnte møde med Ungdomsudvalget blev procedurer for rapportering og indsamling af data til databasen fastsat, og indrapportering af bl.a. trænertid og aflønning er nu sat i system.
Vi råder nu over Pernille som cheftræner og de 3 hjælpetrænere Mikkel, Jonatan og Gabrielle.
Træningen forløber meget tilfredsstillende, og det er kun i begrænset omfang at ventetider kan opstå.
Tommy fremhævede resultatet fra en stærk besat SLTU U-18 turnering, hvor vi fik en meget smuk 4. plads.
Opdatering og hyppig fornyelse af indhold på juniorområdet på klubbens website er nu etableret.

Ad 4.
Hans orienterede om, at betaling for pasning af det udendørs anlæg ikke var indløbet. Efter skrivelse til kommunen ventes beløbet indbetalt snarest.
Aktivitetsdag den 7. oktober blev omtalt. Opslag på hjemmeside og i hal er iværksat.
To af bestyrelsens kloge hoveder havde set nogle geniale banefejere i forbindelse med deres deltagelse i mange turneringer i omegnen, og ”so ein ding müssen wir auch haben.” Hans ser på sagen. Aktion: Hans
Skilt fra A-L Bank opsættes i hallen snarest. Aktion: C-O og Hans
Hovedafbryderen bag det gamle klubhus har været aktiveret uhensigtsmæssigt. Hans og C-O ser på mulighederne for at lave en ”lås”, så ingen pilfingre kan dreje på kontakten. Aktion: C-O og Hans

Ad 5.
Der var forslag til en ny event. En dameturnering lørdag den 18. november. Bo kontakter Lise efter lørdag. Aktion: Bo.
Per overvejer en juleturnering for herrer, hvor juniorerne også er med. Aktion: Per

Ad 6.
Tommy henledte opmærksomheden på den positive kendsgerning, at vi har øget vores medlemstal fra 208 i 2016 til 222 pr. d.d.
Tennissportens dag er næste år lørdag den 5. maj.
Herefter blev bestyrelsens medlemmer fotograferet til brug for hjemmesiden. Efter at have set på kvaliteten har webmaster efterfølgende opfordret til, at hvert bestyrelsesmedlem selv fremsender et vellignende foto til visning på hjemmesiden Aktion: Alle

Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag den 13. november kl. 18:30.
                                                                                                                                                                                 Referat Hans

Månedens citat:
”Jeg ved ikke, hvem der er bedst til at opdrage de unge, men jeg er sikker på, forældrene er de allerværste.”  – William Morris