Solrød Tennis Klub

Referat: 25. oktober

25. oktober 2021 - Skrevet af stkadmin

Deltagere:      Per, Jonathan, Malte
Fraværende:  Tommy, Bo, Jesper
Referent:        Per

Dagsorden

  1. Til information/beslutning.
  2. Juniorer
  3. Hal- og banestatus.
  4. Aktiviteter
  5. Eventuelt

Ad 1.
Familietennis er nu blevet annonceret på vores egen website, på FaceBook og i Solrød Nyt, og de første tilmeldinger er allerede modtaget. Da vi ikke kan stille ketsjere til rådighed for ret mange 5-8 årige, taler Malte med Yonex om dette problem, hvor de i fællesskab finder en løsning. Action: Malte
Der er i øvrigt intet sket fra Yonex vedrørende vores samarbejde siden seneste bestyrelsesmøde. Malte rykker for snarlig ”reaktion”. Action: Malte
Vi besluttede at budgettere med reparation af taget i hallen i forslaget til det kommende budget for 2022. Action: Per
Det forventede møde med en mulig leverandør af et nyt nøglesystem til klubben er endnu ikke blevet afholdt. Action: Bo og Jesper
Vi har aftalt at der tilbydes ”starttræning” i lighed med Voksenintroduktion til de mange elever fra kommunens skoler der har stiftet positivt bekendtskab med klubben under de mange skolearrangementer vi har tilbudt fra marts til oktober. Vi skal derfor udarbejde et tilbud med konkrete datoer hvor de unge mennesker kan modtage træning, blive medlemmer af vores klub, og ”komme rigtigt i gang” med tennis. Action: Jonathan og Malte

Ad 2.
Kristian Birch er nu fast tilknyttet klubbens trænerstab. Kristian har lige gennemgået trænerkursus og fungerer som træner for mange juniorer.
Da vi forventer yderligere tilgang til juniorafdelingen, bliver der behov for yderligere trænerkapacitet til foråret 2022.  Action: Tommy
Da vi stadig har alt for meget udestående vedrørende manglende betaling for træning, blev det aftalt at vore juniortrænere skal kontrollere om en junior er i restance inden træningen fortsættes. Action: Jonathan

Ad 3.
Vi har på Aktivitetsdagen den 16. oktober nedtaget samtlige vind net, og gjort klar til den forestående vinter. Tak for indsatsen til de få, men meget effektive fremmødte medlemmer.
Der er stadig bane net på bane 7 og bane 8, men de nedtages når de baneansvarlige skønner det nødvendigt. 

Ad 4.
Den traditionsrige ”Damejuleturnering” fortsætter, og er nu programsat til 27. november fra klokken 12:00 til cirka 17:00.
Webmaster Hanne Holm sørger for annoncering og tilmelding. Action: Hanne
Malte undersøger muligheden for at afholde en evt. turnering i klubben igennem DTF, så klubbens medlemmer kan prøve sig af med turneringstennis, men også for at opretholde livet i klubben og vise os fra arrangørrollen. Action: Malte
Vi aftalte at ”Åben Bane” fortsætter indendørs foreløbigt året ud. Der reserveres baner lørdage- eller søndage hvor der ikke er planlagt andre aktiviteter.
Dette annonceres snarest på website og FaceBook. Action: Hanne og Per

Ad 5.
Næste møde er mandag 6. december. oktober kl. 18:00.

Månedens citat: ”Alle vil leve længe, men ingen vil være gammel” — Benjamin Franklin.