Solrød Tennis Klub

Referat: 25. januar

25. januar 2016 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Bo, Mogens, Jesper og Hans
Fraværende: Sten og Carl-Otto
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referater fra bestyrelsesmøderne den 2. november og 1. december.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 2. november og 1, december blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om forslag til budget for ungdomsafdelingen for 2016. Forud for budgetforslaget havde der været afholdt møder, hvor bl.a. kontingentsatserne var blev drøftet. Indstillingen til bestyrelsen blev, at kontingentet betales årligt pr 1. april. Normal kontingent 600 kr. med reservation til kl. 1800. Udvidet ungdomskontingent 800 kr. med fuld reservationsret 2 dage frem.
Juniorerne kan også betale seniormedlemskab og opnå samme reservationsrettigheder.
Alle andre kontingenttyper slettes.
Der ydes en rabat på 200 kr. ved samtidig medlemskab af SFC.
Der ydes også 200 kr. rabat, hvis medlemmet kommer med et nyt medlem, når denne har betalt kontingent.
Træningspris starter ved 500 kr. for første time og derefter yderligere 300 kr. pr. time.
Licensbetaling foregår fremadrettet gennem egenbetaling.
Bestyrelsen godkendte budgettet med de nye kontingentsatser.

Det nye lys i hallen er nu endelig godkendt og regningen er betalt. En defekt lampe skal udskiftes og 3 armaturer afhentes. Hans tager kontakt til Højager Belysning også vedrørende evt. reklameskilte og anvendelse af klubben som firmaets referenceklub. Aktion: Hans.

Mogens, Bo og Hans er på valg til generalforsamlingen. Hans er villig til genvalg. Mogens genopstiller ikke og Bo overvejer sit kandidatur. Set i lyset af dette overvejer bestyrelsen at stille forslag til Generalforsamlingen om at reducere bestyrelsen fra 7 til 5 eller 6 personer.

Per undersøger stadigvæk mulighederne for nye hovedsponsoraftaler til afløsning af vores sponsorat med Sporthouse Valby. Per har kontakt til 3 alternativer, hvoraf Intersport i Solrød Centret ville være et oplagt emne.

Ad 3.
Den svigtende tilgang til juniortennis blev drøftet, og metoder til at øge tilgangen blev ligeledes drøftet. Flere aktiviteter samt muligheder for at spille turneringer er et af flere værktøjer i værktøjskassen. Her kunne vores kommende medlemskab af DGI være en hjælp, da turneringer i dette regi bedre matcher vores ungdomsniveau.
Det findes ikke nødvendigt med flere træneruddannede i år.

De kommende aktiviteter er:
SLTU-stævne U-14 6-7. februar. Aktion. Jesper.
DGI turnering U-12 mix 5. marts. Aktion: Jesper. Aktion betyder også ansvar for anskaffelse af halvagter.
Husk at sætte lys på max under SLTU-stævner. Aktion: Halvagter

Mogens og Jesper meddelte, at der er styr på trænersituationen, når Alexandra går på barsel.

Ad 4.
Hans og C-O overvejer, om der er rekvisitter, der skal ansøges om i kommunens rekvisitpulje. Aktion: Hans Ansøgningsfristen er 29. februar, og puljen er på 100.000 kr.
Forårets aktivitetsdag blev fastsat til den 16. april. Aktion: Hans.

Ad 5.
Ekstra senior træning tilbydes løbende indendørs ved Max foranstaltning.
Bo kontakter DGI og SLTU for at tilsikre rettidig tilmelding til stævner, og undersøger om der er stævner for 50+ i SLTU. Aktion: Bo.

Dato for standerhejsning blev fastsat til lørdag den 30. april kl. 1200.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde bliver et kort konstitueringsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Her besluttes også dato for første ordinære bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.

Hans

                                                                        Månedens citat: ”Ungdommen er en vidunderlig ting. Synd at den bliver bortødslet på børnene.”

 

– George Bernard Shaw