Solrød Tennis Klub

Referat: 24. september

24. september 2018 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Lise, Karina, Per, Tommy, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Carl-Otto
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 13. august.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og referatet fra mødet den 13. august blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om aftalen med DGI om skoletennis, der har været i kraft siden 1. august.
Endelig regnskab for arrangementet er først mulig når ansøgning til Team Solrød er behandlet. Udgiften til STK kan maksimalt andrage 4.200 kr., hvis vi ikke modtager støtten fra Team Solrød.
Det blev vedtaget at etablere ”senior fastholdelsestræning” 6 mandage fra 19-21 på 1 bane samt fortsætte med seniortræningen søndag og torsdag, også i første omgang 6 uger. Aktion: Per
Regler for banereservation for holdkampe blev drøftet, og det blev aftalt at Tommy og Bo koordinerer blandt tilmeldte holdkampe. Aktion: Bo og Tommy.
Per og Hans har holdt møder vedrørende en markedsføringsaftale for klubben. I første omgang satses på en intensivering af sponsoraftaler og anden eksponering af klubbens virke på forskellige medieflader. Nærmere følger, når vi kommer lidt længere i projektet. Aktion: Per.
Vi har møde den 2. oktober med HEAD-forhandleren vedrørende bl.a. donation af flere HEAD-vindnet. Vi har også modtaget tilbud på køb af YONEX-bolde til en favorabel pris. Bestyrelsen besluttede at købe en kasse med disse bolde. Aktion: Per.
Vores Facebook-side er nu etableret, og bruges flittigt til glæde for mange og ikke mindst Mark Zuckerbergs – i forvejen bugnede – bankkonto!
Boldmaskinen er nu fundet frem fra gemmerne og placeret i hallen. Procedurer for anvendelse bliver snarest optaget på vores hjemmeside. Aktion: Per.

Ad 3.
Specialtræning til vores bedste juniorer virker meget tilfredsstillende og de unge mennesker er glade for tilbuddet og har kvitteret med gode resultater i turneringerne.
Behov for hjælpetrænere blev drøftet, og det blev besluttet at ungdomsafdelingen undersøger behovet og indstiller navne på eventuelle kandidater til gennemgang af trænermodul 1. Aktion: Tommy og Jesper.
Bo undersøger mulighederne for at komme på trænerkurserne. Aktion: Bo.
Vi har nu 49 juniorer, og træningsmængden har ikke i nyere tid været større. Tommy oplyste, at der ikke blandt ungdomsmedlemmerne var restancer. Alt sammen glædelige meddelelser.

Ad 4.
Hans orienterede om klubbens nye flaske-/dåseretursystem, der nu er gennemført og virker tilfredsstillende,
Hans orienterede om, at hoveddøren, der er skæv og meget utæt, vil blive udskiftet i oktober måned.

Ad 5.
Den 17. november arrangeres julestævne for dameseniorer. Per sørger for booking.  Aktion: Per, Hanne, Lise og Karina.
Den 13. oktober afholdes aktivitetsdag. Webmaster laver notits og tilmelding på hjemmesiden, og Hans er tovholder på dagen. Aktion: Hanne og Hans.

Ad 6.
Per havde haft møde med CEO fra DTF. Formålet var at tage temperaturen i klubben og undersøge muligheder for at hjælpe klubben, herunder samarbejdet med kommunen. Det havde været et meget positivt møde.
Globus Data kommer med et nyt og mere brugervenligt system, der er planlagt til at blive installeret i oktober.
Ens trøjer til deltagerne i holdkampe/turneringer bør være en selvfølge. Tiltag er på vej. Aktion: Per.

Næste møde blev fastsat til mandag 12. november klokken 18:00.

Månedens citat: ”Hvad en tale mangler i dybden, har den ofte i længden.”-                                                    Charles de Montesquieu