Solrød Tennis Klub

Referat: 24. november

24. november 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:      Per, Jesper, Jonathan, Tommy, Malte, Bo
Fraværende: Kenneth
Referent:     Jonathan

Dagsorden

Mødestart

  1. Til information/beslutning.
  2. Juniorer
  3. Hal- og banestatus.
  4. Sponsorater/annoncører
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen til bestyrelsen, og seneste referat blev underskrevet.
Vi følger de andre afdelinger i kommunen – således har vi ensrettede retningslinjer for COVID-19.
Aflysning af juniortræning i uge 48 grundet COVID-19 udbrud på Uglegaardskolen.
Træner Kenneth Freddin har kontaktet samtlige børn/forældre, så der har været direkte kommunikation om aflysningen, så vi ikke stod med fremmødte unge, som ikke kunne træne tennis.

Malte har undersøgt mulighederne for et klubmesterskab. Grundet restriktionerne og høj banebelægning, er det ikke muligt i denne indendørssæson. Vi kigger på det igen til foråret.

Til kommunen har Per indsendt forslag til chikane ved indkørslen til P-pladsen, så vi kan undgå ”fremmede” lastbiler på parkeringspladsen da disse gang på gang ødelægger belægningen.

Per holder møde i starten af januar med Anders Madsen fra HP-tennis, for at følge op på status på de nye baner i hallen.

Per har holdt møde med Jacob fra Globus Data om skift til det nye banebookingsystem. Det er primært lidt bedre portabilitet  vi opnår ved et skifte, så vi har valgt at udsætte opdateringen.

Bestyrelsen har aftalt at forlænge vækstaftalen med DGI for de næste 3 år, og udover voksenintroduktion og de øvrige kendte aktiviteter, vil vi i det kommende år afprøve familietennis. Det kan være en vigtig faktor for at få forældre til at engagere sig i tennisklubben og få flere, men også mere aktive medlemmer til klubbens mange juniorer. Action: Bo og Per

Klubbens økonomi ser stadig godt ud, og vi holder os indenfor det aftalte budget. I øjeblikket bliver der booket ekstraordinært mange banetimer, hvilket er positivt, da belægningen før juniortræning og efter juniortræning er rigtig høj. Dette skyldes i høj grad gæstespil, samt at de mange nye medlemmer fra voksenintroduktion ligeledes har fået gang i banebookingen.

Vi har kigget på ansvarsområderne i bestyrelsen, så de mange opgaver fordeles og vi som klub får bedre forudsætninger for at udvikle os, samt bestyrelsens kompetencer komme til udtryk på kryds og tværs.

Malte ønsker at have ansvar for planlægning af events, arrangementer og sponsorpleje.

Jesper fortsætter med ansvar ”Hal og Bane” herunder rengøring.

Bo står for kontakt til DGI, Tennis Øst og DTF med involvering fra Malte, som en del af klubbens foryngelsesproces.

Tommy er ungdomsansvarlig og næstformand.

Jonathan fortsætter som referent, og hjælper til som en højre hånd for ungdomsafdelingen.

Ad 2.
Alle juniorer har nu betalt for den aktuelle træning.

Coronaretningslinjerne er anderledes for juniorer, da der når de træner gerne må være flere end 10 og forsamlingsforbuddet så er 50. Dog skal det påpeges at der maksimalt må være 10 forældre til stede under træning, mens deres børn træner.

Vi har også været nødsaget til at aflyse en holdkamp lørdag d. 28 november, da dette ikke ville være muligt grundet coronaudbruddet på Uglegaardsskolen.

Ad 3.
Taget i hallen er utæt flere steder, hvilket er konstateret efter at hallen er blevet rengjort. Per har kontaktet kommunen med henblik på et eventuelt samarbejde/rådgivning.

Det blev aftalt at vi indhenter et tilbud fra et firma med speciale i tage. Action: Bo og Per

Der er i den seneste tid registreret flere blå/grønne pletter i Caféen. Det er vigtigt, at du som medlem er opmærksom på det, så vi kan få det opsporet og stoppet.

Bestyrelsen er orienteret af rengøringspersonalet om, at den høje medlemsaktivitet og banebelægning gør omfanget af rengøring større, også med hensyn til Covid-19.
Bestyrelsen ønsker, at rengøringen sikrer at der står håndsprit og klude på bordene, så medlemmerne kan hjælpe med at desinficere både borde og stole efter brug.

Ad 4.
Malte har kontakt med Yonex  med henblik på etablering af en klubsaftale. Bestyrelsen vil dog gerne sikre sig, at en sådan aftale er gennembearbejdet og i høj grad kommer medlemmerne til gode.  Action: Malte

Derudover skal der lyde en stor tak til ALLE klubbens sponsorer: AL-Bank, XL-BYG, ScanPeople, NanoStone, JT-Biler, og Meny Solrød.

Ad 5.
Klubben afholder igen i år ”Juledameturnering”, som i år finder sted 5. december. Allerede efter et par timer var over halvdelen af pladserne købt og betalt. Der er maksimalt 10 deltagere.
Den 11 oktober var 16 medlemmer fra klubbens voksenintroduktion til turnering i hallen ledet af Per og Pernille.  Samværet, humøret og ikke mindst tennisspillet var i top. Tennisklubbens gavmilde formand har lovet en ny turnering, inden udendørsbanerne åbner op.

Klubbens bestyrelse skal på det kraftigste henstille til at overholde deltagerantallet til arrangementer, for vi må IKKE være flere end 10 i caféen, 10 på platformen og 10 på de to baner tilsammen.

Det er SÅ vigtigt at vi overholder dette. Hvis I er vant til at hygge jer I tennisklubben, så må I gerne det. I skal bare ikke være over 10 personer. Og hvis I har mulighed for det, må I naturligvis gerne gøre det privat med flere deltagere i jeres eget hjem J

Referat: Jonathan

Månedens citat:    ”Virkeligheden er en illusion: udelukkende forårsaget af mangel på alkohol”