Solrød Tennis Klub

Referat: 23. marts

23. marts 2021 - Skrevet af stkadmin

Mødet blev på grund af Covid-19 afholdt virtuelt

Deltagere:      Per, Jesper, Jonathan, Tommy, Malte, Bo, Kenneth
Fraværende: Ingen fraværende
Referent:     Jonathan

Dagsorden

  1. Til information/beslutning.
  2. Juniorer
  3. Hal- og banestatus.
  4. Sponsorater/annoncører
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid, indtil regeringen og sundhedsmyndighederne igen tillader os at samle os mere end 5 indendørs. Vi satser på det kan lade sig gøre i maj eller begyndelsen af juni.
Formand Per Holm samt “Hal og baneansvarlig” Jesper Sass, er på valg. De ønsker begge genvalg. Til gengæld ønsker suppleant, Kenneth Roepstorff, ikke genvalg, da han ønsker mere tid sammen med familien. Tusind tak for din store indsats og gåpåmod fra hele bestyrelsen.

Med hensyn til kompensation for manglende træningstimer hos juniorerne, så forventer vi at tilbagebetale juniorerne for den manglende træningstid i rabat på næste sæsons træning.

Med hensyn til de faste banetimer indendørs, der kigger vi på en eventuel kompensationsmodel, når vi har afsluttet sæsonen og forhåbentligt modtaget hjælp fra de hjælpepakker vi har ansøgt. En enstemmig bestyrelse vil hellere være påpasselig og se en evt. refusion, før der loves for meget.

Vækstaftalen med DGI fornyet, således, at vi fortsætter med “Voksenintroduktion” med hold før- og efter sommerferien. Vi introducerer “Familietennis” i år, for at skabe en større interesse for at børn og forældre kan være aktive sammen med hinanden. Bestyrelsen har enstemmigt godkendt dette. Vi tilknytter trænere til dette, og vi er allerede i gang med den videre proces, så det kan startes op hurtigst muligt.

Vi har fået forlænget vores vedligeholdelsesaftale med kommunen, så denne også fortsætter de 12 kommende måneder fra marts 2021. Det betyder, at vores dygtige hjælpere, Carl Otto og Hans Nielsen, fortsætter med at sikre vores baner og anlæg til stadighed forefindes flot og vedligeholdt.

Vi har søgt om hjælp hos Solrød Kommune til at udbedre de utætheder vi har i taget. Ansøgningen er accepteret, så nu afventer vi om ansøgningen bevilges.

Lysanlægget er også noget Bestyrelsen har fået flere henvendelser om den seneste tid. Da vi fik anlagt de nye baner sidste år, så valgte vi aktivt lysanlægget fra, da vi mente det gav bedre mening af benytte beløbsrammen til en ny bane 8. Dette har løst mange udfordringer i sommer/efteråret i den meget belagte tid mellem 16-19. Vi vil nu kigge på mulighederne for at forbedre lysanlægget i 2022.

Det er rigtig ærgerligt, men klubbens DGI-hold har set sig nødsaget til at trække sig fra +60 og +45, da turneringsformatet desværre er blevet ændret. Det nye format inkluderer singlekampe og hold på min. 6 spillere, hvilket ikke er interessant for vore nuværende hold. De berørte holdkaptajner arbejder på en positiv løsning på dette. Til gengæld stiller juniorafdelingen op i U16/18/Ungsenior i C-rækken + seniorholdet, +40 og +50 fortsætter engagementet i Tennis Øst/DTF.

Vi har skiftet til en nyere og mere portabel version af vores bookingsystem. Årsagen var desuden at vores betalingssystem ikke længere ville være kompatibelt med den ældre version af bookingsystemet.

Der er nok blevet lagt mærke til af dem der spiller om formiddagen, at der en helt masse unge spillere nede omkring bane 8. Det skyldes, at vi stiller baner til rådighed, så Uglegaardsskolen kan få afviklet nogle idrætstimer på anlægget samtidig med at de unge kan få interesse for vor kære tennissport.

Malte er i gang med at udarbejde forslag til et klubmesterskab, som forventes afholdt her i foråret. Nærmere information følger.

Bestyrelsen er i øjeblikket i dialog med Yonex om en eventuel klubaftale. Det er dog vigtigt for Bestyrelsen at sikre de bedste forudsætninger for trænere, juniortræningen og medlemmerne som helhed. Derfor er der endnu ikke truffet beslutningen om dette, men en arbejdsgruppe er nedsat med Malte i spidsen.

Bestyrelsen er også blevet forhørt om muligheder for Padel i kommunen. Vi ser rigtig positivt på mulighederne for Padel, så længe det er i offentligt og ikke privat regi.

Ad 2.
Juniorernes træning er i gang igen. Den har dog været ramt af enkelte aflysninger grundet vind og vejr, men bedre med tennis end uden tennis.
Der bliver meldt ud på hjemmesiden og Facebook, hvis der skulle forekomme aflysninger.
Med hensyn til kompensation, så kompenseres juniorerne med deres tabte træningstid som tilgodehavende, der kan bruges til træning, når den starter op i begyndelsen af maj.
Bestyrelsen venter med at indkøbe bolde til juniorafdelingen, inden der er truffet beslutning om en eventuel klubaftale med Yonex, der muligvis kan sikre flere bolde til samme pris.

Ad 3.
Klubben afholder igen i år aktivitetsdag, hvor vi håber på at se flere end de samme 7-8, der kommer hvert år.
Datoen er 10. april fra klokken 9:00. Bestyrelsen står for en let anretning hvis muligt, men altid drikkevarer og taknemlighed til de deltagende.

Vi har fået 2 flotte skilte opsat i hallen, så der er maksimal synlighed omkring klubben. Mange tak til XL-Byg for det flotte sponsorat.

Klubben oplever desværre lidt netværksproblemer i øjeblikket, hvilket Jonathan har lovet at løse gennem køb af ny router, så det gerne skulle køre mere stabilt i fremtiden.

Vi fylder de “kanaler” der er ved breddesiderne på mange af de nye baner ved førstkommende lejlighed, så boldene ikke “putter sig” ude af syne.

Ad 4.
Per er igen i år tovholder på “Voksenintroduktion”, hvor vi forventer at starte de første hold op i maj/juni og derefter igen efter sommerferien.
Der vil komme mere information om tilmelding på websitet samt på FaceBook.

Bo er ansvarlig for Tennissportens Dag, der løber af stablen lørdag d. 8 maj samtidigt med den årlige “Standerhejsning”.
Vi håber på at se så mange interesserede og medlemmer som muligt. Bestyrelsen sørger for, at der er en træner til stede, så vi kan få introduceret nye interesserede for tennissporten så godt som muligt. Vi undersøger også muligheden for at nogle af klubbens bedste medlemmer kan spille en kamp for underholdningens skyld.

Klubben deltager med 4 hold i sommerens holdturneringer, hvilket Bestyrelsen ser positivt på. I samarbejde med de forskellige hold forsøger vi at lægge kampene ind så tidligt som muligt, så vi undgår clash med eksisterende bookinger.

Ad 5.
Referat: Jonathan                                                                       Månedens citat:    ”Se det lyse, før du ser det mørke. Corona eller ej, så er du sej”