Solrød Tennis Klub

Referat: 23. april

23. april 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:        Per, Tommy, Jesper, Jonathan, Bo og Hans samt Malte og Kenneth
Fraværende: Ingen
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Formanden opridsede kort den nuværende situation.
  2. Sammensætning af bestyrelse.
  3. Generalforsamling
  4. Regelsæt og præmisser for genåbning af tennisbanerne udendørs.
  5. Økonomi – herunder mulig kompensation for mistede haltimer samt juniortræningstimer.
  6. Tidsplan for etablering af nye baner 6, 7 og 8, herunder egenbetaling.
  7. Nyt baneunderlag i hallen.
  8. Udbetaling af løn til vore trænere, samt ansøgning om hjælpepakke.
  9. Videoovervågning af baneanlægget.
  10. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen til den samlede bestyrelse samt en særlig velkomst til Kenneth og Malte. Herefter orienterede han om den aktuelle situation og den snarlige åbning af anlægget.

Ad 2.
I bestyrelsen er suppleanten Jonathan indtrådt i stedet for Lise. Malte og Kenneth deltog i mødet og fremtidige møder frem til Generalforsamlingen, som bestyrelsens anbefalede kandidater til at indgå i bestyrelsen som henholdsvis medlem og suppleant.

Ad 3.
Generalforsamlingen kan først finde sted, når forbuddet mod at samles mere end 10 i en gruppe ophæves. Så det tidligste tidspunkt kan være ultimo maj. Men også det tidlige efterår kan være en mulighed, selvom sandsynligheden peger på medio juni. Vi bliver klogere efter 10 maj.

Ad 4.
Vi drøftede DTF/DGI og Kommunens præmisser for åbning, og det blev besluttet at åbne anlægget lørdag morgen klokken 9:00 med bookingmulighed allerede fra fredag. Der bliver ikke åbnet for gæstespil. Per udsender generel information til medlemmer i morgen om dette.

Ad 5.
Klubben har en sund økonomi og betaling fra medlemmer for sommersæsonen ser “normalt” ud.
Vi har anmodet om kompensation fra DTF på 36.000 kr. som vi nu afventer svar på.

Ad 6.
Etablering af nye baner 6, 7 og 8 starter umiddelbart efter 1. maj. Når arbejdet er færdigt, forhåbentlig ultimo maj, går turen til bane 5 og etablering af en ny slåmur med underlag som på de øvrige baner. Vi skal selv sørge for at fjerne ”resterne” af den gamle slåmur inden.
Kommunen har afsat 662.000 til projektet, og vi skal selv yde et ”tilskud” på ca. 40.000 kr. for at få alle vore ønsker opfyldt  🙂

Ad 7.
Udskiftningen af underlaget i hallen finder sted i løbet af sommerferien og vil være færdiggjort inden indesæsonen starter medio september.

Ad 8.
Trænerne Pernille og Kenneth er ”hjemsendt” med løn, derfor ansøger vi om hjælpepakke.
Pernille træner kun fredag og Kenneth tilbydes derfor flere træningstimer.
Tommy og Jesper planlægger forløbet med juniortræning, når dette bliver muligt.

Ad 9.
Vi har haft ubudne gæster på anlægget med ødelæggelser og ekstra oprydning til følge.
En henvendelse til Kommunen er blevet taget positivt imod, og Kommunen vil undersøge mulighederne for at opsætte videoovervågning og koble os på idrætscenterets allerede eksisterende videoovervågningssystem.

Ad 10.
Tommy orienterede om klubbens tilmeldte hold og kommende holdkampe.
Åben bane er aflyst indtil videre.

Citatet:   ”Tossede ideer overføres som sygdomme, og den der får én, bliver som regel ramt af de fleste.”       Andre Siegfried