Solrød Tennis Klub

Referat: 22. maj

22. maj 2017 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Carl-Otto, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Tommy
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 3. april.
  2. Til beslutning/information.
  3. Junior
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Per bød velkommen og referatet fra mødet den 3. april blev godkendt og underskrevet. 

Ad 2.
Bestyrelsesmedlemmerne meddeler Per ønsker i forbindelse med belønningskonceptet 2017 inden den 1. juni. Aktion: Alle.
Hans anbefalede, at webmaster fik tildelt det beløb klubben sparer ved at undlade at besætte den 7. bestyrelsespost. Forslaget blev vedtaget.
Vi har stadigvæk et udestående vedrørende accept af vækstaftale med tilhørende benefits.
Der er aftalt møde med Johannes fra DGI og Per, Bo og Tommy den 29. maj kl 16:30 i klubben. Aktion: Per, Bo, og Tommy.
Vort problem med de mange spammails er nu løst.
Per orienterede om vores aftale med KetcherXperten. Den endelige aftale gælder først effektivt fra 1. august.
Der var intet nyt fra vores forhandling med AL-Bank om skift fra Spar Nord. Afklaring forventes inden 1. juli. Aktion: Per.
Lyst i hallen fungerer fint. Aktion: Ingen
Havestole afhentes hos Bo. Hans har påtaget sig opgaven. Aktion: Hans.

Ad 3.
Der er desværre stadigvæk udeståender på ca. 11.000 kr. i ungdomsafdelingen. Tommy og Jesper iværksætter de nødvendige tiltag for inddrivning af pengene. Aktion: Tommy og Jesper.
Det blev besluttet at hæve cheftræner Pernilles timebetaling til 250 kr. Tommy meddeler dette til både Pernille og til ekstern administrator. Aktion: Tommy.
Bestyrelsen gav grønt lys for anvendelse af Gabriella som hjælpetræner. Jesper/Tommy undersøger trænerniveauet og placerer hende på det trin, der modsvarer antal beståede trænerkurser. Gabriella tilbydes deltagelse på relevant kursus ved lejlighed. Aktion: Jesper/Tommy.

Ad 4.
Status på Kommunens behandling af de afledte sager fra marts mødet blev drøftet med fokus på de manglende kommunale handlinger. Hans sender en venlig rykker til Kommunen. Aktion: Hans.
Det ”konstante” lys på damernes toilet udskiftes. Aktion: C-O og Hans.

Ad 5.
Vi deltager også i år i ”Sjov Sommer”. Der planlægges 2 seancer. En i uge 26 og en i uge 30.
Der spilles tirsdage, onsdage og torsdage fra 09:00 – 12:00 på 3 baner. Vi er tilmeldt,  Jesper følger sagen og Pernille står for arrangementet. Aktion: Jesper.
Voksenintroduktion er fuldtegnet, og vi kunne med selvsyn se, at der var fuld gang i det første træningspas. Voksen introduktion starter også til august med et nyt hold. Aktion: Per.
Solrød Closed afholdes som aftalt lørdag den 17. juni. Der udsendes snarest invitationer og der laves opslag til klubbens opslagstavle. Aktion: Hans og Per.
Åben bane startede mandag den 1. maj. Vi besluttede, at et bestyrelsesmedlem skulle være til stede og sætte i gang og sørge for rotation foreløbig frem til begyndelsen af juli efter følgende ”vagtplan”:
29. maj:  Bo
12. juni:  Carl-Otto
19. juni:  Jesper
26. juni:  Hans
03. juli:   Bo

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag den 3. juli klokken 18:00.                                  Hans

Månedens citat:
”Hendes teint var vidunderlig.
Efterhånden forsvandt den ganske vist.
Men den gik ikke helt tabt; en stor del af den fandt jeg igen på min skulder.”                               – Mark Twain