Solrød Tennis Klub

Referat: 22. maj

22. maj 2018 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Lise, Tommy, Jesper, Carl-Otto, Bo og Per
Fraværende: Karina og Hans (deltog i et samtidigt møde med kommunen)
Referent:        Per

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 3. april.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og godkendelse af referatet fra mødet den 22. april blev udsat til næste møde.

Ad 2.
Per informerede om klubbens udmelding til medlemmer om den kommende privatlivspolitk. Beskrivelsen er sendt via SMS til samtlige medlemmer samt tilgængelig på klubbens website.
Det blev besluttet ikke at tilbyde gule klippekort i den kommende inde-sæson. De få kort der stadig er aktive kan stadig benyttes.
Der er udsendt rykkere til de medlemmer der stadig ikke har betalt for sommersæsonen og disse er samtidigt blevet blokerede. Vi bedes alle være behjælpelige med at sørge for at kun betalende medlemmer benytter vores baner, ligesom det er vigtigt at alle reserverer baner inden man spiller på en bane.
Vores udendørs baner er efterhånden nedslidte, og vi afventer at kommunen igen tilser banerne.
Vi har bestilt og fået leveret en masse foldere til husstandsomdeling i det nye kvarter omkring Trylleskoven, i det håb at det vil kreere nye medlemmer. Til standerhejsningen havde vi et meget fint besøg, og fik på dagen rigtigt mange nye medlemmer.
Vi fik i løbet af meget kort tid fuldtegnet 2 hold til Voksenintroduktion, så vi har måttet genåbne for tegning til et ekstra hold. Disse introduktionsforløb afvikles fra 28. maj til 24. juni.
Klubben tilbyder nu ligeledes begyndertræning under ledelse af Roberto Rangel. Dette foregår torsdag formiddag, og man kan læse mere om dette tilbud på websitet.

Ad 3.
Træningslister for tilmeldte juniorer er fungerer optimalt. Vores dygtigste juniorspillere har arrangeret specialtræning med en toptræner – denne træning påbegyndes i næste måned. Der er intet nyt vedrørende planerne for skoletennis – vi afventer udspil fra DGI.
Det blev aftalt at der etableres en Facebook-side, som supplement til klubbens officielle website. Jonathan Hjordt er sat på sagen og vi afventer.
Tommy orienterede om, at Cheftræner Pernille har underskrevet kontrakten for endnu 1 år J

Ad 4.
De nye fejekoste, samt den indkøbte fartmåler er modtaget. CO kontakter XL-byg vedrørende status på udendørs elektrisk ur Aktion: Carl-Otto
Bo foretager tilslutning af el til markise snarest Aktion: Bo

Ad 5.
Der afholdes ”Junitræf” lørdag den 2. juni. Der er allerede åbnet for tilmelding på vores website, og de første tilmeldinger er registreret. XL-byg har lovet at bidrage til arrangementet, og de nærmere detaljer aftales af Hans Aktion: Hans.

Ad 6.
Vi har konstateret hyppige fejl når medlemmer ønsker at betale en ydelse med MobilePay via klubbens website. Dette er meldt til leverandøren GlobusData, som vil tage kontakt til både DIBS og MobilePay.
Hvis ikke problemet løses, må vi overveje at udelukke betaling med MobilePay indtil fejlen er fundet og løst. Aktion: Per

Næste møde blev fastsat til mandag den 13. august kl 18:00.                                                                                                           Referent Per


Månedens citat:
”Der findes kun to slags mænd: Den ene har deres penge takket være deres koner, den anden deres koner takket være deres penge”                                                                                                                                                                                                                  – Elizabeth Taylor