Solrød Tennis Klub

Referat: 22. august

22. august 2022 - Skrevet af stkadmin

Deltagere:       Per, Bo, Malte, Jesper, Kenneth, Jonathan & Tommy.
Fraværende:   Ingen
Referent:        Tommy

Dagsorden

 1. Mødestart
 2. Til information/beslutning.
 3. Juniorer
 4. Hal- og banestatus.
 5. Aktiviteter
 6. Eventuelt

Ad 1.
Kasserer Børge var inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage på dagen.

Ad 2.

 1. Per redegjorde for klubbens sunde økonomi herunder likviditet. Medlemstallet ligger fortsat på ca. 300 medlemmer.
 1. Administrationen er opdelt i 2 dele: Bogholderi (Børge Johnsen) og Medlemshåndtering/Fakturering (Hanne Holm). Senest 1.januar 2023 indtræder Kenneth Roepsdorph i rollen Medlemshåndtering/Fakturering.
 2. Nyt nøglesystem er næsten etableret. Herunder udskiftning fra nøgle til chip. Forventet færdigt pr. 1/9. Herefter kun adgang med chip eller bestyrelses- og /eller trænernøgle. En stor tak til de frivillige som har hjulpet med at sidde på vagt og ombytte nøgler til chips.
 1. Der afholdes snarest møde med Johannes fra DGI vedr. frivillighed (aktion: Bo).
 1. Newsletter udsendt i weekenden lige før bestyrelsesmødet. Her omtales alle de gode intiativer, som er igangsat herunder asfalteringen. Bemærk at cykler SKAL parkeres på fliserne og helst i cykelstativerne, så vi ikke får mærker på asfalten.
 1. Der er udsendt opkrævning til alle dem som havde en fast bane timer indendørs sidste år med mulighed for gentegning/betaling indenfor tidsfristen. Eventuelle ikke betalte bane timer sendes herefter i udbud til øvrige medlemmer i henhold til ønsker.
 1. Malte forestår indkøb af alt vedr. Yonex af bolde, tøj & udstyr. Tommy & Jonathan sørger fremadrettet for indkøb af turneringsbolde pt. HEAD TOUR XT som er anbefalet af DTF.
 2. Sidste omgang familietennis blev afholdt i forbindelse med Tennissportens Dag. Der er fundet en ny træner, som kan være gennemgående figur i en ny omgang familietennis.
 1. Der bliver også afholdt en ny turnering 17-18 September Solrød Yonex Cup (kategori 2) med Malte som tovholder. Tilmelding er åben – men henvender sig til bedste af vores turneringsspillere.
 2. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres fortsat til at opdatere indhold under beskyttede dokumenter, de interne dokumenter.

Ad 3.
Kristian Birch er udnævnt til ny cheftræner.

Vi planlægger at sende Karoline på Tennistræner 2 kursus og Kristian på Tennistræner 3 i løbet af efteråret/vinteren.

Afløning af trænere. Nogle af vores hjælpetrænere fylder 18 år i løbet af 2022. Vores aflønning af træner skal naturligvis afspejle kvalifikationer i form af kurser, erfaring og under / over 18 år. Opdatering af det interne dokument med trænerlønninger

”Sjov sommer” blev afholdt over 2 dage i starten af august måned i samarbejde med Solrød Kommune. Kenneth Freddin har stået for træning disse dage efter længere tids skade/sygdomsforløb. Han træner også juniorerne et par dage om ugen, når det er muligt. Per sørger for at anmode kommunen om tilskud i forbindelse med Sjov Sommer.

Holdturnering U14B – kønsneutralt har deltaget i Tennis Øst holdturnering udendørs. Holdet er også tilmeldt indendørsturnering 2022/23. Tovholder er Kristian.

Ad 4.

 1. Lukning af udluftningsdyser mellem hal og omklædningsrum. De skal ikke lukkes men i stedet renses op.
 2. Det blev besluttet, at medlemmerne selv sørger for at ordne kaffemaskine og tømme køleskabet i caféen efter arrangementer, herunder madvarer mv fremfor at lade dem blive. Per sørger for at opsætte en passende seddel..
 3. Projekt ”Renovering af terrassen ovre på bakken” med nyt tag er i fuld gang. (Aktion: Per & Bo)
 4. XL-Byg vil donere hyndeboks således at gul stue udelukkende bruges af trænerne (kun adgang med trænernøgle efter d. 1./9).
 5. Videokamera opsættes mere permanent pegende mod låge (aktion: Per, Bo og Jesper)

Ad 5.

 1. Tilbud om vintertræning hhv før og efter jul. Før jul oprettes træningshold med 8 deltagere og 8 x træning på søndage, hvor der ikke er konflikt med holdkampe. Det bliver annonceret snarest på hjemmesiden.
 2. Klubben har deltaget med en række hold udendørs – HS (3. divison), Veteran 40+MIX (2. division), Veteran 50+MIX (to hold i hhv 2. division og 5. division) og U14B (juniorer). Resultater kan ses på hjemmesiden under kampresultater: Holdkampe. Det blev besluttet at køre videre med de samme hold indendørs (aktion: Tommy tilmelder nyt 50+ 2.hold / afmelder Liga 4 herrehold )
 3. Voksenintroduktion – der afholdes et sidste hold inden vinter.
 4. Klubmesterskab er i fuld gang med Malte & Kenneth som tovholder med 35 deltagere i flere rækker (Herre & Damesingle, double og mix) med finalestævne d. 4. september.
 1. Single event for motionister afholdt i samarbejde med DGI. Det udsatte stævne blev gennemført 19. august med 8 deltagere (plads til 10 spillere). Næste gang kan det være at vi har spillere med fra Solrød.
 2. Der afholdes klubfest i hallen fredag den 7. oktober. Festudvalg Kenneth, Per & Jonathan.

Ad 6.
Næste møde afholdes mandag d. 10. oktober kl. 18:00.