Solrød Tennis Klub

Referat: 21. april

21. april 2021 - Skrevet af stkadmin

Mødet blev på grund af Covid-19 afholdt virtuelt

Deltagere:      Per, Jesper, Jonathan, Tommy, Malte, Bo3
Fraværende: Kenneth
Referent:     Jonathan

Dagsorden

  1. Til information/beslutning.
  2. Juniorer
  3. Hal- og banestatus.
  4. Sponsorater/annoncører
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Godkendelse af mødereferater sker midlertidigt i Bestyrelseslokalet ved lejlighed, grundet mødet afholdes online.

Ad 2.
Bestyrelsen besluttede at udskyde genåbningen af tennishallen, indtil der kommer yderligere lempelser, da det ikke ville give mening kun at lukke hallen op for juniorer, eller seniorer +70, hvor klubben skulle have en dørvagt, der tjekkede coronapas. Det finder Bestyrelsen umuligt at håndtere, da det juridiske ansvar vil pålægges Bestyrelsen, hvis der sker uregelmæssigheder.

Bestyrelsen melder ud lige så snart Hallen kan genåbne, og det sker, når det er muligt for alle medlemmer at benytte faciliteterne.

Vækstaftalen med DGI er fornyet, og det nye i år er familietennis. Bo og Per sætter et møde op, finder rammerne for projektet, som vi derefter uddelegerer i Bestyrelsen sammen med frivillige forældre. Bestyrelsen ser frem til at kunne få flere forældre aktiveret sammen med deres børn og udbrede kendskabet til tennissporten yderligere.

Tennisklubben er blevet kontaktet af en lokal interessegruppe for Padel i Solrød Kommune. En enig bestyrelse vil rigtig gerne indgå i et eventuelt samarbejde om udbredelsen af Padel i Solrød Kommune, så længe det er i forenings regi. Derfor vil tennisklubben have yderligere drøftelser med interessegruppen.

Uglegaardskolen samt andre skoler i Solrød Kommune har tidligere benyttet anlægget i ledige dagtimer til skoletennis. Det har kastet stor interesse af sig fra flere idrætslærere i kommunen og givet god omtale af tennisklubben. Bestyrelsen er enige om, at skoletennis kan fortsætte i og med banerne bliver benyttet, når belægningsprocenten er lavest. Der har desuden ingen klager fra medlemmer været og alt har kørt, som det skal.

Bestyrelsen afholder sidste møde om et eventuelt klubsamarbejde med Yonex, som Bestyrelsen enigt mener er det rette, så længe betingelserne tilgodeser klubbens medlemmer. Det vil give mulighed for bedre boldpriser samt et mere professionelt setup for klubbens trænere.

Klubmesterskabet er en kæmpesucces indtil videre med 42 forskellige deltagere i 7 forskellige rækker. Mange nye ansigter og tidligere deltagere i Voksenintroduktion er med, hvilket klubben er glade og stolte over. Bestyrelsen er glade for resultatet indtil videre, og tovholderne Malte og Kenneth har fået lov til indkøb af pokaler. De kan vises frem 8 maj, hvor klubben afholder Standerhejsning, Tennissportens dag og finalekampene i klubmesterskaberne afvikles.

Den officielle sommersæson forlænges i år med en uge, men indesæsonen fastholdes til 31 uger så den varer til sidste uge af april. Efter mange af tennisklubbens medlemmer er blevet vikinger grundet omstændighederne med nedlukningen af hallen vil Bestyrelsen se på mulighederne for at benytte baner udendørs tidligere, end tilfældet hidtil har været.

Vores træner Kenneth Freddin har takket ja til at være træner til voksenintroduktion i maj. Vi forventer også at starte et voksenintroduktionshold i juni, hvis maj-holdet bliver mere end fuldtegnet. Vi informerer på klubbens Website, så snart det er muligt at tilmelde sig.

Klubben er gået tilbage til at bruge den gamle betalingsgateway, da NETS tager 5% i kommission for alle transaktioner foretaget med andre kort end Visa/Dankort og samtidig skabe uigennemsigtighed for administratoren. Derfor er det nu kun muligt at betale med Visa/Dankort og alternativt bankoverførsel eller MobilePay.

Ad 3.
Juniorafdelingen er i fuld gang med træningen, som er ved at være afsluttet for vintersæsonen. En enig bestyrelse har valgt at tilbagebetale de manglende træningstimer som modregning i kontingent og træningstimer til sommersæsonen. Der er sendt mail ud til forældrene vedr. dette. Ligeledes er der rabat på første træningstime, så den fås til 350 kr. i stedet for 500 kr.

Der kigges også på antallet af baner, der skal bookes til juniortræning, når de endelige hold er fastlagt. Der vil ligeledes kigges på bemandingen af trænere, så der ikke står to trænere og træner to børn, og der ikke er 1 træner til 15 børn. Aktion: Tommy og Jonathan

Der har desværre været et ”tyveri” af vores bolde, som vores glade tennisbørn brugte til træning. Indtil nye bolde ankommer har Tommy fikset en midlertidig løsning. Boldindkøb sættes midlertidigt på pause, indtil aftale med Yonex foreligger.

Ad 4.
Klubben har afholdt den årlige aktivitetsdag med pænt fremmøde. Klubben er derfor gjort klar til sommersæsonen, og det har blandt andet medført at der ikke længere er falder bolde ned i kanalerne på bane 6 og 7, hvilket der har været stor irritation over. Der er ligeledes blevet indkøbt nye borde, stole, hynder og hyndeboks, så vi også vedligeholder hyggen i klubben og sikrer komforten før/efter endt spil på banerne.

Der er opsat 2 store skilte med vores logo, som er sponsoreret af XL-BYG. Tusind tak til XL-Byg for den fornemme donation. Det sikrer klubben synlighed, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Klubben har desuden forespurgt kommunen om at blive koblet op på kommunens eksisterende overvågningssystem, så vi sikrer, at der ikke kommer uvedkommende gæster i vores klub, så vi kan undgå uheldige tyverier og lignende.

Der bliver sat en ny router op, som Jonathan har indkøbt og afventer levering af. Denne sættes op i slutningen af næste uge, så vi igen kan have stabilt internet i klubben. Simkortet fra eksisterende router bliver byttet over i den nye router.

Nanostone kommer inden længe til klubben og renser fliserne, så de skinner til den kommende sommersæson.

Ad 5.
Motionistholdende følte sig ikke tilgodeset af DGI/TennisØst, da et nyt format så dagens lys, hvor der også skulle spilles single i holdkampene. Det betyder, at de DGI hold vi tidligere har haft ikke længere er aktuelle. I stedet vil holdkaptajnerne selv arrangere træningskampe med tidligere modstandere, og det er der Bestyrelsens fulde opbakning til.

Åben Indslusningsbane begynder også igen allerede på mandag d. 26 april kl. 18:00-20:00, hvor alle Senior/Ungseniorer kan være med. Det eneste du skal gøre, hvis du ønsker at deltage er at komme i perioden fra klokken 18 til klokken 20 om mandagen, og så kan du spille med. Man spiller på kryds og tværs, så der er muligheder for nye bekendtskaber i klubben.

Det bliver Bo og Jesper der er tovholdere på Åben Bane, så der altid er mindst én fra Bestyrelsen til at facilitetere dette.

 Ad 6.
Bo gør opmærksom på, at der afholdes træningslejr for en større gruppe motionister i uge 29. Denne gruppe som består af tennisspillere fra mange klubber tager normalt til Vlasim i Tjekkiet og spiller tennis. Dette vil igen i år blive afholdt på vores anlæg i uge 29. Der vil blive åbnet for tilmelding for klubbens egne medlemmer inden længe, og vi håber der er nogle der vil deltage.

Dato for næste Bestyrelsesmøde er onsdag d. 26 maj kl. 18:00

Månedens Citat:                    ”Per Holm er en legende”    – Jonathan