Solrød Tennis Klub

Referat: 20. maj

20. maj 2019 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:        Lise, Per, Jesper, Bo, Tommy, Jonathan og Hans
Fraværende: Ingen
Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 11. april 2019.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen og referatet fra mødet den 11. april blev godkendt og underskrevet. 

Ad 2.
Per orienterede om, at der manglede indbetaling af kontingent for 55 medlemmer pr. 10. maj. Administrator fortsætter ihærdigt med ”indkradsning” af kontingenter, inden overvejelser om aktivering af rockerklubbens særlige inkassoteam med baseballbat bliver aktuel. Aktion: Administrator.

Per orienterede om, at klubben var blandt de 16 klubber i Danmark, der havde haft størst procentuel medlemsfremgang i 2018. Vi havde derfor fra DTF modtaget et certifikat som årets højdespringer (kan beundres i cafeen) samt en gave på 18 rør bolde.

Styring af de mange tilmeldte holdturneringer blev drøftet, og det blev besluttet, at Tommy styrer holdene, der spiller i weekends og Bo styrer holdene, der spiller på hverdage. Dette betyder at de også reserverer de nødvendige baner, samt disponerer bolde. Aktion: Bo og Tommy.
Per mindede om, at holdlederne for hold med 4 spillere kan få 200 kroner til hjælp til forplejning ved hjemmekampe, de “større” hold får 300 kroner ved hjemmekampe. Der uddeles bolde til holdkaptajnerne for hele sæsonen ved afvikling af første hjemmekamp, og efter sæsonen returneres boldene til brug i boldmaskinen.
Når klubben en sjælden gang spiller holdkamp på Bornholm, kan klubben yde et tilskud til transport på 1.000 kroner, hvor TennisØst ligeledes bidrager med samme beløb. Det har været aktuelt under en af Tennis Østs U-16 turneringer i år.

Lise har fundet det vanskeligt at overbevise potentielle sponsorer om det nødvendige i at have et skilt i hallen.
Vi drøftede forskellige tiltag og Lise og Jonathan arbejder videre med tilvejebringelse af sponsorater. Aktion: Lise og Jonathan.

Aftenarrangementet den 14. juni blev drøftet. Per, Hanne og Hans er tovholdere på projektet. Der henvises til hjemmesiden. Aktion: Hanne, Per og Hans.

Bolde er blevet indkøbt som aftalt på tidligere møde.

Ad 3.
Tommy orienterede om at cheftræner Pernille fortsætter i jobbet, men med færre timer. Vi søger også efter en ny træner. Aktion: Tommy.
Vi har fem hjælpetrænere, der alle nu har gennemgået trænerkursus KT1.

Ad 4.
Hans orienterede om, at vi havde fået afslag på ansøgning om midler fra kommunens rekvisitfond til anskaffelse af et udendørs elur. Der er efterfølgende opstået mulighed for at ansøge igen i juli måned, hvilket vi så gør. Aktion: Hans

Anlægget er toptunet til sommersæsonen, og de sidste to slæbenet ankommer i skrivende uge, antagelig inden dette referat rammer den videbegærlige læser.

Ad 5.
Voksenintroduktion er en stor succes. Første hold er nu startet, og der bliver i alt 2 hold, der undervises onsdag og søndag. Pernille og Alexandra er trænere. Per følger forløbet. Aktion: Per.

Ad 6.
Næste møde blev fastsat til tirsdag den 13. august klokken 18:30.

Månedens citat:
”Jeg behøver faktisk kun en drink for at blive snaldret. Problemet er bare, at jeg ikke kan huske, om det er den trettende eller den fjortende.”               – George Burns