Solrød Tennis Klub

Referat: 2. november

2. november 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Bo, Sten, Mogens, Carl-Otto og Hans
Fraværende: Jesper
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 6. oktober.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 6. oktober blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om likviditetsbudgettet og de midlertidige problemer i forbindelse hermed.
Per havde skrevet til kommunens ansvarlige for etableringen af de to nye kunstgræsfodboldbaner med det formål, at sikre klubbens interesser vedrørende tilgrænsende hegn og belysning af banerne.
Den mangelfulde belysning i hallen bliver repareret snarest. I skrivende stund har firmaet netop fået materialerne hjem på lager, og firmaet mødes med klubben på fredag den 6. november for at aftale tidspunkt for udbedring af den fejlslagne opsætning.
På opfordring etableres der træning for øvede torsdage fra 19 til 21 begyndende den 12. november.
Klubben har afregnet el med kommunen for første gang efter den ”nye” aftale. Næste elregning skulle gerne afspejle en markant besparelse efter etablering af led-lys i hallen.
Formand og næstformand deltog i afskedsreception for Alice Kristensen i Solrød Kommune.

Ad 3.
Mogens berettede om det nyligt afholdte forældremøde hvor der havde været ca. 40 deltagere.
Mødet havde været succesfuldt med mange positive indlæg/forslag. Det første SLTU-stævne den 21. november er fuldtegnet.
Træningslisterne harmonerer ikke med antallet af indmeldte. Træningslisterne skal opdateres oftere. Aktion for begge: Jesper.
Halvagter blev drøftet. Der er tilsagn om halvagter på det førstkommende SLTU-arrangement den 21. november.

Ad 4.
Ansøgning til kommunen vedrørende tildeling af en fejemaskine udskydes til det tidlige forår 2016.
Udendørsanlægget er nu pakket ned for sæsonen, og vi ser frem til en mild og venlig vinter.
Toilet på damernes omklædningsrum virker ikke optimalt. De tre toiletter er fra hallens bygningsperiode. Evt. nyanskaffelse overvejes. Aktion: Bo. Indtil da, må vi leve med en forsigtig og nænsom tilgang til de gamle porcelænsaggregater.

Ad 5.
Der tilbydes ekstra træning løbende af Max i indesæsonen. Tirsdag for begyndere og let øvede og torsdag for øvede.

Ad 6.
Et reklamespot for anvendelse af boldmaskinen sættes på websitet. Aktion: Per.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 1. december kl. 18:00.

Hans

Månedens citat: ”I stedet for at klage over, at vi ikke har alt, hvad vi gerne ville have, skulle vi hellere være taknemlige for, at vi ikke har fået alt, hvad vi fortjener.”

 

– Dieter Hildebrandt