Solrød Tennis Klub

Referat: 2. juli

2. juli 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:      Per, Jesper, Jonathan, Bo, Tommy og Kenneth
Fraværende: Malte (ferie)
Referent:     Jonathan/Per

Dagsorden:

  1. Konstituering af den nye bestyrelse.
  2. Til information/beslutning.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsorater/annoncører
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen til en fuldtallig bestyrelse. Mødereferatet fra Generalforsamlingen er underskrevet og godkendt.
Den nye bestyrelse konstituerede sig således:
Jesper Sass som ansvarlig for hal- og baner.
Malte Thyregod og Kenneth Roepstorff indtræder i ungdomsudvalget i stedet for Jesper Sass.
Jonathan Hjordt er referent ved møder.
Bo Brink-Pedersen og Tommy Hjordt fortsætter i hidtidige funktioner.
Tommy Hjordt træder ind som næstformand i klubben.

Ad 2.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt at fortsætte med Jan Knoblauch som ekstern administrator.

På grund af Covid-19 har vi ansøgt om fuld dækning for manglende spilletid for de medlemmer der havde købt faste timer i hallen, samt for de juniorer der havde betalt for træning. Vi havde søgt om fuld dækning, cirka 48.000 kroner, og vi har netop fået bevilget cirka 17.000 kroner.

Bo og Per havde afholdt et møde med Johannes Klentz Jørgensen fra DGI i mandags, hvor forløbet op til Generalforsamlingen blev evalueret. Da klubbens 3 årige vækstaftale udløber i slutningen af indeværende kalenderår, skulle vi ligeledes stadfæste indholdet i den kommende 3 årige aftale. Oplægget til denne nye aftale blev som tidligere vedtaget at vi giver ”Familietennis” et nyt forsøg, hvor vi følger det indarbejdede koncept som DGI ønsker. Endelig accept og plan udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med DGI senere på året. Vi fortsætter ligeledes med projekt ”Skoletennis”, som efterhånden er blevet mere og mere udnyttet af kommunens skoler.

I perioden 11-16 juli er klubben vært for en Tenniscamp for seniorer. I den periode er banerne 6-7-8 udlejet i perioden fra 9:00 til 16:00.
Der er stadig få ledige pladser, så hvis du er interesseret skal du henvende dig til Bo Brink-Pedersen på mobil 2010 0005.

Efter forespørgsel på Generalforsamlingen blev bestyrelsen enige om at udsætte startugen for årets i sæson i hallen med en enkelt uge. Varigheden vil stadig være 31 uger og priserne bibeholdes derfor.

Der var ligeledes en forespørgsel på mulighed for spil med mindre barn. Bestyrelsen blev enige om at tydeliggøre muligheden for ”chancebooking” idet dette vil gøre det muligt at spille med barn i forlængelse af en spilletime. Hvis man ønsker at spille med barn og planlægge dette i forvejen, skal man købe en gæstetime som normalt. Det er ligeledes en mulighed at benytte den nye slåmur.

Ad 3.
Tommy orienterede om at de nye trænerkontrakter bliver underskrevet i indeværende uge. Juniorarrangementet ”Sjov sommer” er i gang med deltagelse af 25 juniorer, som er det maksimale som blev tilladt. Næste arrangement afvikles 3. – 5. august ligeledes med 25 juniorer.

Vi deltager også i ”Fritid i Solrød”, der afvikles lørdag den 26. september i tidsrummet fra 10 til 14.

I løbet af sommerferien afholder vores trænere nogle separate træningssessioner for juniorer, som annonceres på website og FaceBook.

Ad 4.
Nyt stort skilt samt en del små skilte er opsat på hallen og på hegnet.
Vi har fået bevilget kuglerammer til banerne 6, 7 og 8 fra kommunens rekvisitpulje.
Vores flisearealer er blevet renset og imprægneret, og en vedligeholdelsesaftale er indgået med firmaet ”NanoStone”, hvor der i aftalen også indgår opsætning af reklameskilt i hallen samt annoncering på klubbens website.
Slåmuren mangler den sidste finish, dette vil ske i løbet af sommeren.
På bane 6 og 7 er der en udfordring med de afsluttende cementkanter ved hegnet. Vi arbejder på at finde en brugbar løsning snarest.
Der er etableret en ny affaldsordning, og nye skraldespande er derfor opsat i caféen. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at benytte disse korrekt efter forskrifterne.

Ad 5.
Hanne Holm har fået bevilget spilletrøjer fra Meny Solrød til vore senior hold i DGI turneringerne.
Jonathan har kontakt til en mulighed for opstrengning. Tilbud gives snarest via klubbens website.

Malte undersøger fortsat mulighederne for en aftale med sportstøj til alle medlemmer af klubben.

Ad 6.
Voksenintroduktion er i fuld gang med 2 fuldtegnede hold. Mange deltagere har i forløbet allerede valgt at melde sig ind. Der planlægges endnu en runde i august måned, hvor man allerede nu kan skrives på venteliste ved henvendelse til formanden.
Et indvielsesarrangement for at markere anlæggets færdiggørelse blev aftalt til afvikling i starten af september.

Ad 7.
Dato for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 18. august klokken 18:00.

Månedens citat:  ”Kloge mænd taler fordi de har noget at sige – tåber fordi de skal sige noget”   – Platon