Solrød Tennis Klub

Referat: 18. august

18. august 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:      Per, Jesper, Jonathan, Tommy, Malte
Fraværende: Kenneth, Bo
Referent:     Jonathan

Dagsorden

  1. Mødestart
  2. Til information/beslutning.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsorater/annoncører
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen til bestyrelsen, hvor Bo og Kenneth var fraværende til mødet. Jonathan er referent.

Ad 2.
Vi har afholdt en tenniscamp på vort anlæg 6 dage i juli. Normalt afholdes denne i Vlasim, Tjekkiet, men på grund af Covid-19 var dette ikke muligt i år. Deltagerne på campen var meget glade for de fine faciliteter vi har i Solrød Tennis Klub, og ønsker at vende tilbage, såfremt de ikke kan komme til Vlasim næste år. Hvis dette sker, vil vi så vidt muligt selvfølgelig sørge for at klubbens medlemmer får mulighed for at deltage.
De nye indendørsbaner er ved at være helt klar, og den sidste finish forventes udført inden længe. Det samme gælder tællekuglerne, der forventes påsat i løbet af august, så dommerstolene kan komme tilbage til hallen.
Slåmuren er endnu ikke helt færdig, da man kigger på en kosmetisk løsning, der kan gøre muren mere præsentabel, dog uden at bruge for mange penge på dette. Selve funktionaliteten fejler dog intet.
Der er netop udsendt mail til medlemmerne, hvor vi informerer om gentegning af fast bane til nuværende baneholdere, samt til medlemmer der er interesserede i en fast banetime.
Vi modtager mange næsten enslydende henvendelser vedrørende juniortræning og indmeldelse. Derfor udarbejder vi nu en ny tekst til hjemmesiden. Aktion: Jonathan
Det blev aftalt at Jonathan besvarer alle indkomne henvendelser til juniorafdelingen, så hurtigt som muligt. Aktion: Jonathan

Ad 3.
Skoletennis er et kæmpe hit blandt de unge skoleelever på kommunens 6 skoler, som vi samarbejder med. Der kommer mellem 25-40 deltagere hver gang en skole besøger os, hvilket betyder der kommer mere liv på banerne og der kreeres nye juniormedlemmer.
Sjov Sommer har igen i år været en stor succes. Det første hold, der var igang i uge 27, var udsolgt på rekordtid og hele 25 glade børn dukkede op til 3 glade dage, mens der var 15 deltagere på det afsluttende hold. Bestyrelsen anser Sjov Sommer for værende en succes, da det vækker interesse for tennisklubben og sikrer os potentielle medlemmer i målgruppen.
Klubben deltager også ved Fritid i Solrød lørdag d. 26 september, hvor vi håber at skabe interesse om tennissporten ved at promovere os gennem minitennis, som var en succes tilbage i 2018. Aktion: Tommy
Bestyrelsen er glade for at begge vores trænere har skrevet under på en ny kontrakt gældende ét år frem. Bestyrelsen har sikret sig, at der fremover i kontrakten er indskrevet at man tager forbehold for aflysninger forsaget af eksempelvis COVID-19, da dette ikke tidligere er fremgået af kontrakten.
Bestyrelsen sørger for, at der bliver ført protokol før juniortræning, så vi er sikre på alle der spiller er registrerede.

Ad 4.
Der er opsat skilte med promovering af Solrød Tennis  Klub både på klubbens facade og i tennishallen, der skal skabe blikfang fra udefrakommende gæster, så man ikke er i tvivl om at her er en tennisklub.
Vi har samtidig også indgået aftale med Nanostone, der både har fået annoncering på websitet, opsat skilt i hallen samt aftale om årlig vedligeholdelse.
På bane 6 og 7 er der fortsat en udfordring med de afsluttende cementkanter ved hegnet. Vi arbejder sammen med kommunen om at finde en løsning snarest.

Ad 5.
Malte har talt med et sportsmærke om en eventuel klubaftale/sponsoraftale på tværs af hele klubben. I den forbindelse forsøger Malte at få noget på plads til næste sæsons sæsonstart.
Opstrengningsaftalen, som Jonathan er ansvarlig for, har fået en succesfuld start efter kun et par uger. Inden for den seneste uge har fem medlemmer indleveret en eller flere ketchere til opstrengning.

Ad 6.
Bestyrelsen planlægger at afholde et indvielsesarrangement af vores nye flotte banefaciliteter fredag d. 4 september 2020. Dette arrangement vil være et åbent arrangement, med diverse indbudte gæster. Vi planlægger desuden at etablere en opvisningskamp mellem to kendte tennisspillere.
Vi har også startet nye hold til voksenintroduktion, efter en succesrig omgang før sommerferie, hvor en meget stor andel af deltagerne efterfølgende blev indmeldt i klubben. På de nystartede hold har vi henholdsvis 9 deltagere om mandagen og 10 om fredagen, og der er allerede venteliste på de startende hold til foråret.
For at skabe socialt samvær for disse nye medlemmer planlægges der en turnering for dem der har afsluttet voksenintroduktion. Cheftræner Pernille og Malte fra Bestyrelsen aftaler mere om dette. Dato er endnu ukendt, men vil komme snarest. Aktion: Malte

Ad 7.
Dato for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 30. september klokken 18:00.

Månedens citat:  ”Unge spillere mister ofte hovedet – fordi deres fokus på opgaven forsvinder”   – Jonathan