Solrød Tennis Klub

Referat: 16. januar

16. januar 2023 - Skrevet af stkadmin

Deltagere:       Tommy, Bo, Jesper, Kenneth, Jonathan, Malte & Per.
Fraværende:   Ingen
Referent:        Per

Dagsorden

 1. Til information/beslutning
 2. Juniorer
 3. Hal- og banestatus
 4. Aktiviteter
 5. Eventuelt

Ad 1.

 1. Vi skal i denne måned indrapportere klubbens medlemstal. Vi er steget fra 289 sidste år til 312 i år.
  Der er foretaget mange investeringer i forbedringer og reparationer i indeværende år.
 2. Da der er behov for nye kræfter til mange essentielle funktioner i klubben, har Hanne og jeg udsendt en mail til samtlige medlemmer om bistand. Dette har heldigvis resulteret i mange positive henvendelser, som vi er meget glade for. Hver enkelt henvendelse bliver behandlet individuelt, dog i første omgang udelukkende med fokus på de personer der ønsker at bidrage med bestyrelsesarbejde. Men også til dette område er der mange flere henvendelser end behov nu og her, så vi udvælger 5 personer i første omgang, og indkalder disse til et snarligt møde. (Aktion: Per, Tommy, Malte)
 3. Det modtagne tilbud fra DGI vedrørende konsulentbistand til etablering af ny ledelsesform, har vi besluttet at vente med, indtil vi selv har etableret kontakt til de interesserede personer der har meldt tilbage. Vi afventer derfor etablering af ny bestyrelse som herefter kan tage endelig stilling.
 4. Projektet med om- og tilbygning af det gamle klubhus på ”højen” burde være ved at være færdigt. Imidlertid mangler der stadig en del vedrørende taget og tagrenden. Bo har kontakt med tømreren og de har en aftale om at færdiggøre projektet når vejret bliver bedre.
  Flisearbejdet afventer ligeledes lidt bedre vejrforhold, idet den afsluttende behandling med pladevibrator og efterfølgende påfyldning af sand forventes udført i marts måned.
 1. Kasserer Børge Johnsen meddeler at han er næsten færdig med regnskabet for 2022, så det derfor snarest kan afleveres og godkendes af klubbens revisor Ole Alstrøm.
  Vi har ved en fejl ikke modtaget lokaletilskud for 3. kvartal sidste år, dette udbetales snarest.
 1. Vi har aftalt samarbejde om rengøring i hallen med ”Solkystens Rengøring & Pleje”. Der bliver gjort rent mandage og torsdage om morgenen, dog således at de er færdige klokken 9:00. Skal man derfor spille i hallen på disse dage inden klokken 9, bedes man respektere og tage hensyn til rengøringen.
  Den indgåede aftale er aftalt til 30. april, hvorefter den kan genforhandles/forlænges.
 1. Det er lykkedes at finde en lampe til loftet på bane 1, hvor den ene lampe kun virker ”en gang imellem”. Vi aftalte på mødet at takke nej til tilbud om den fundne lampe, idet det er den sidste i den model, så når den næste lampe i loftet går itu har vi igen et problem. Vi afventer derfor.
 1. Malte vil gerne have en oversigt over salg- og køb af klubtøj.

Ad 2.

 1. Familietennis skal starte igen. Vi aftalte at satse på start efter skolernes vinterferie, så vi starter i uge 9. Vi har tilsagn om hjælpere til dette arrangement om lørdagen fra 9:00 til 10:00.
  Karoline er gennemgående træner. Malte sørger for oplæg og kommunikation på hjemmesiden & FB. (Aktion: Malte og Webmaster)
 1. Mange af klubbens trænere har været på kursus i de seneste måneder, og der er ønske om fortsat deltagelse i kommende kurser. Videreuddannelse af trænere udløser både mere know-how samt lønstigning.

Ad 3.

 1. Lågen i klubbens køleskab i caféen står ofte åben. Bo skaffer og leverer indenfor de kommende uger et nyt køleskab til caféen. (Aktion: Bo)
 1. Problem med kabel i det gamle klubhus, som ”stritter ud” uden isolering ved døren (Aktion: Jesper)
 1. Der mangler sand ved serveområderne på begge baner indendørs – dette udbedres tirsdag/onsdag i indeværende uge (Aktion: Hans og Finn)
 2. Vandansamling/Vandpyt lige ved indgangen er meldt til asfaltfirmaet som reparerer når vejret tillader det (Aktion: Per)

Ad 4.

 1. Tilmelding til ”Tennissportens Dag” skal ske nu. (Aktion: Malte). Afvikles i forbindelse med standerhejsningen den 29. april.

Ad 5.

Der påtænkes afholdt endnu et møde umiddelbart inden generalforsamlingen den 30. marts, men datoen er ikke fastlagt.

Referent: Per

Månedens citat:    “Et mål uden en plan er blot et ønske”