Solrød Tennis Klub

Referat: 13. september

13. september 2021 - Skrevet af stkadmin

Deltagere:      Per, Tommy, Jesper, Jonathan, Malte, Bo
Fraværende:  Ingen
Referent:       Jonathan

Dagsorden

  1. Til information/beslutning.
  2. Juniorer
  3. Hal- og banestatus.
  4. Aktiviteter
  5. Eventuelt

Ad 1.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i de hidtidige funktioner. Bestyrelsen fik mulighed for at tilknytte en suppleant, så vi besluttede at spørge Kenneth, der var suppleant sidste år om han kunne have lyst, da han leverede en god arbejdsindsats og generelt er et meget stort aktiv i tennisklubben.

Et af de helt store ønsker blandt medlemmerne i klubben er ”Familietennis”, og det ser ud til at blive en realitet inden længe. Bo og Malte har holdt møde med DGI, og vi forventer allerede at starte op i løbet af november. Bestyrelsen informerer til medlemmer og alle interesserede via website og Facebook samt i lokalpressen, så vi kan få spredt det gode budskab. Desuden vil Bestyrelsen opfordre dem, der har lyst til at være frivillig på projektet til at give lyd fra sig, da det er et omfattende projekt og det er en god måde at engagere sig i klubben på.

Gentegning og nytegning af banetimer er begyndt, og det går virkelig godt trods sidste års nedlukning, der muligvis kunne have slækket lidt på interessen. Det er dog ikke tilfældet, og Bestyrelsen ser frem til at se endnu flere faste banelejere i klubben.
Taget i hallen har enkelte utætte steder, og Bestyrelsen har indhentet tilbud om hvad der er muligt at gøre ved dette. Da der ikke kan gives garanti for at hullet/hullerne kan findes og lukkes, så er beslutningen for nuværende udskudt.

Der har været stor interesse blandt eksisterende medlemmer samt interessenter for padel i Solrød, og ifølge lokalplanen, så undersøger man mulighed for at opføre dette i forbindelse med en ny hal i Idrætscenteret. Bestyrelsen har som udgangspunkt holdningen, at så længe det er på foreningsniveau, så deltager klubben gerne i en eventuel etablering.
Der afholdes i oktober et møde om et muligt nøglesystem, der i fremtiden skal være chipbaseret samt skal gøre, så døren åbner og lukker automatisk, da denne typisk står åbent på tidspunkter, hvor den helst ikke skal det. Så derfor vil det også højne sikkerheden i klubben, så der ikke er åbent for alle.

Samarbejdet med Yonex er ikke så aktivt i øjeblikket, selvom vi har forsøgt at invitere dem til klubben, så vi kan afholde nogle arrangementer for medlemmerne sammen med Yonex. Vi har heller ikke modtaget vindnet eller nærmere information om vores klubtøj mm.
Malte informerer om, at da de ikke er 100% aktive i samarbejdet pt. så forventer de heller ikke klubben er. Vi forventer derfor at opsætte vindnet til begyndelsen af næste års sommersæson.

Ad 2.
Efter Pernille er stoppet som træner, så var antallet af voksne trænere kun én. Derfor har juniorafdelingen undersøgt behovet og dernæst muligheden for en træner fra lokalområdet.

Vi har fået en aftale i stand med en forælder og medlem, Kristian Birch.
Kristian vil være glad for at kunne træde til, når vi mangler trænere og kan inddække alle former for træning qua. hans allerede store engagement i klubben. Det er en lettelse for klubben, da det har været svært at få den stigende efterspørgsel på træning til at gå op i en højere enhed hele ugen, da Kenneth Freddin har svært ved at træne 4 gange om ugen i forhold til sit arbejde. Klubben sørger selvfølgelig for at sende den nye træner på kursus, så kvaliteten ikke kommer til at mangle.  Derudover har Jonathan fredagstræningen med de ældre juniorer.

I forbindelse med koordinationsmøde med USU i forhold til fremtidig fakturering er aftalen at denne opgave i fremtiden varetages af Administratoren, Jan, der også tager sig af rykkerprocessen, hvis betaling udebliver, da opgaven ellers bliver for stor for Ungdomsudvalget. Derudover er processen for ind og udmelding af juniorer aftalt og afstemt for fremtiden.

Ad 3.
Vi har som nævnt tidligere etableret overvågning i klubben og skilter nu med dette. Indtil videre har der ingen ubudne gæster været, så erfaringerne er gode.

Køleskabet rykkes til Gul Stue, så det kan bruges af medlemmer. Det har været ønsket siden vi fik det større køleskab doneret.
Desuden installeres der en ny el-gruppe (Action: Bo).

Da håndsprit er blevet en del af hverdagen og medlemmer hyppigt benytter dette til at holde en bedre håndhygiejne, så bakker klubben op om dette, og har indkøbt masser af håndsprit ind til fremtiden.

Bestyrelsen har besluttet at forlænge udesæsonen med spil indtil vejret ikke tillader det.
På aktivitetsdagen i oktober nedtaget vindnet, men nogle banenet lader vi forblive så der stadig kan spilles.

Ad 4.
Der er med stor succes gennemført 4 hold voksenintroduktion i sommersæsonen. Formanden var vært for et stort vellykket begynderstævne den 5.september.

Bestyrelsen ønsker at den traditionsrige ”Damejuleturnering” fortsætter, og opfordrer derfor interesserede medlemmer der ønsker at være med til at arrangere turneringen om at kontakte formanden. Banereservation til 27. november er allerede sket, og spilleplanen udarbejder Formanden, så det er hjælp til det praktiske der savnes (beslutning om mad, eventuelle præmier osv).

Malte undersøger muligheden for at afholde en evt. turnering i klubben igennem DTF, så klubbens medlemmer kan prøve sig af med turneringstennis, men også for at opretholde livet i klubben og vise os fra arrangørrollen.

Åben Bane er blevet et hit blandt rigtig mange medlemmer. Så stort et hit, at det ikke altid er nok med to baner. Derfor vil vi selvfølgelig ikke holde lukket til vinter, men i stedet afholde Åben Bane søndag eftermiddag, når vi går indendørs, så længe det ikke kolliderer med holdkampe eller andre arrangementer.

Ad 5.
Næste møde er mandag 25. oktober kl. 18:30.

Månedens citat:  “Alle vil leve længe, men ingen vil være gammel”  — Benjamin Franklin