Solrød Tennis Klub

Referat: 13. august

13. august 2018 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Carl-Otto, Bo, Karina, Lise og Per
Fraværende: Hans og Tommy
Referent:        Per

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat udsat til næste bestyrelsesmøde.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og godkendelse af referatet fra seneste møde blev aftalt udsat til næste møde.

Ad 2.
Per informerede om klubbens tilbud med Voksenintroduktion. Efter 2 hold blev gennemført i foråret har vi gentaget dette, og er i gang med et forløb med yderligere 2 hold. På hvert hold er 8 deltagere, som træner mandag og torsdag under ledelse af Pernille og Aleksandra.
Det blev besluttet at boldmaskinen skal anbringes i et hjørne i hallen, så den bliver lettere at få tilgang til. Carl-Otto undersøger hvordan denne skal opbevares, enten i et lille (nyt) rum eller alternativt med et overtræk. Aktion: Carl-Otto
Ligeledes skal det undersøges hvordan vi kan koble strøm til boldmaskinen. Måske dette kan foregå remote efter indbetaling af gebyr styret af samme app som vi fjernstyrer lyset i hallen. Aktion: Jesper
I morgen 14. august er første dag på en ny aftale med DGI om afholdelse af skoletennis. Denne aftale omfatter samtlige 6 skoler i nærheden af vores klub. Der spilles i hallen i dagtimerne i de næste par uger. Aktion: Hans
Der er udsendt opkrævning til banelejere for den kommende sæson, samt yderligere information til klubbens ratemedlemmer.
Klubben har nu fået en officiel FaceBook-profil. Ansvarlig for dette er Hanne, som jo også er klubbens webmaster. De 2 medier vil supplere hinanden, så FB-profilen vil fungere som teaser til vores website.
Vi har fået en henvendelse om et møde vedrørende eventuel installation af en informationsskærm. Bestyrelsen valgte at takke nej til dette tilbud.
Tilbud om træning af seniorer i dagtimerne, som i foråret blev tilbudt af Roberto, er nu igen muligt. Tilmelding og yderligere information via klubbens website.

Ad 3.
Klubben har indgået en aftale med vores tidligere træner Aleksandra. Aleksandra vil supplere Pernille med træning af både klubbens mange juniorer, samt deltage i seniortræningen.
Bestyrlsen byder velkommen tilbage til Aleksandra.
Ungdomsafdelingen har forespurgt om yderligere træningstimer i den kommende vintersæson, som bestyrelsen har accepteret. Det endelige behov vil først blive effektueret når træningen starter.
Der blev præsenteret en mindre strukturændring omkring priser for træning, som blev vedtaget på mødet således:

Kontingent Booking: Alle dage til klokken 18 kr. 600,00
Junior Vinter 1 time pr. uge kr. 500,00
Junior Vinter 2 timer pr. uge kr. 800,00
Junior Vinter 3 timer pr. uge kr. 1.150,00
Junior Vinter 4 timer pr. uge kr. 1.500,00

Vi har været vært for kommunens sommertiltag ”Sjov Sommer” hvor børn har kunnet spille tennis under kyndig vejledning 3 dage fordelt på 2 uger. Vi håber det kreerer både interesse for tennis og nye medlemmer i klubben.

Ad 4.
Bane 4 er nu etableret og klar til brug, og ”resterne” fra den gamle bane er kørt væk. Medlemmerne opfordres til at være grundige med fejningen og feje helst helt ud til hegnet om banen og ikke kun på selve banen.
Den skade der var ved servefeltet på bane 6 er repareret af Carl-Otto og Hans.
Vores markise er nu tilsluttet el, og fungerer som forventet perfekt.

Ad 5.
Der afholdes ”Septembertræf” lørdag den 8. september. Der åbnes for tilmelding på vores website midt i denne uge (15. august). Vi håber at kunne tilbyde flotte gaver fra vores venlige sponsorer ligesom ved de tidligere ”træf”. Aktion: Hans og Per.

Ad 6.
De fejl visse medlemmer har konstateret ved betaling med MobilePay via klubbens website er nu udbedret af DIBS, Globus Data og MobilePay.
Forespørgsel fra Greve Tennis om fast leje af vore baner i hallen i vintersæsonen besvares. Aktion: Per
Bo orienterede om et planlagt besøg af en udviklingskonsulent fra DTF. Aktion: Bo
Karina foreslog af vi skulle overveje at arrangere et klubmesterskab til foråret. Nærmere detaljer og præmisser for dette skal så aftales i de næste måneder. Aktion: Karina og Bo

Næste møde blev fastsat til mandag 24. september klokken 18:00.

Referent Per

Månedens citat:   ”Det er jo sådan med alder, at mænd får karaktertræk medens kvinder får rynker”       – Vilma Degischer