Solrød Tennis Klub

Referat: 13. august

13. august 2019 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:        Lise, Per, Jesper, Bo og Hans
Fraværende: Jonathan og Tommy
Referent:       Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet mandag den 20. maj 2019.
  2. Til beslutning/information.
  3. Junior
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt


Ad 1
.
Formanden bød velkommen og meddelte, at mødereferatet fra mødet den 20. maj først godkendes og underskrives på næste møde.

Ad 2.
Per orienterede om medlemssituationen. Vi har haft en mindre tilbagegang i 2019, men vi har haft fremgang på antallet af gæstespillere.
Booking af timer i hallen er aktuel nu. Information er udsendt 7. august.
Vi har fået ansat en ny træner, Kenneth, til vores juniorafdeling.
Vi er i dialog med kommunen vedrørende udskiftning af belægningen i hallen. Vi har indsendt en ansøgning om tilskud til dette, som vi skal mødes med kommunen om senere i denne måned. Aktion: Per.
Vi har ligeledes kontakt med kommunen vedrørende regler for støjende musik på fodboldbanerne og vedrørende den hullede parkeringsplads.

Ad 3.
Tilmelding til vintertræning for juniorerne er iværksat, og Jesper og Tommy følger op på forløbet. Tilmeldingsfrist er 31. august.
Det er aftalt at klubbens nye træner Kenneth kan træne vore juniorer mandag til onsdag fra 16-18, og Pernille kan træne torsdag og fredag.
Vi ved imidlertid ikke for nuværende hvor mange af disse mulige timer der bliver behov for.
Da forhåndsreservation af timer i hallen skal være aftalt og betalt inden tilmeldingsfristen for juniortræning udløber, er vi nødt til at satse på hvilke timer der bliver behov for. Men under alle omstændigheder bliver vi nødt til at opsige nogle aftaler om faste timer i ovennævnte tidsperiode.
Hvis der mod forventning ikke bliver behov for alle forhåndsplanlagte træningstimer bliver de faste lejere tilbudt at fortsætte med tiderne i foreløbigt denne vintersæson. Men dette vides først efter finplanlægningen af juniortræningstimerne.

Der har været afholdt Sjov Sommer i 2 perioder med rimelig god deltagelse og glade børn.

Ad 4.
Hans orienterede om, at vi i uge 33 (indeværende uge) burde modtage en afgørelse på vores ansøgning om midler til anskaffelse af et udendørs elektrisk ur.

Bane 4 har modtaget 8 sække sand og er således fuld operativ resten af sæsonen.

Græsslåmaskinen er midlertidig ”grounded”, men køreforbudet forventes ophævet snarest.

Ad 5.
Der bliver ingen voksenintroduktion dette efterår.
Åben bane kører rutinemæssigt udendørs med en 6 – 10 deltagere pr. gang.
Vi tilmelder 2 hold via TennisØst. (Et herre senior samt et 40+ veteran) der bliver således 2 gange 3 hjemmekampe i weekends. Tommy koordinerer, således faste udlejede timer generes mindst muligt. Aktion: Tommy.
Vi aftalte at meddele Johannes fra DGI at den 3. eller den 10. september kunne anvendes til skoletennis arrangement hele dagen. Aktion: Bo.
Efterårets aktivitetsdag blev fastsat til lørdag den 5. oktober.
Vi besluttede at afholde septembertræf efter samme skabelon som tidligere. Datoen blev fastsat til 21. september, men datoen er efterfølgende flyttet til lørdag den 28. september. Aktion: Hans.
Seniortræning ved Roberto. Behov og efterspørgsel undersøges. Aktion: Per.

Ad 6.
Der var ingen væsentlige nyheder vedrørende sponsorater. Lise og Jonathan fortsætter arbejdet med at skaffe sponsorater. Aktion: Lise og Jonathan.

Næste møde blev fastsat til mandag 30. september klokken 18:30.

Månedens citat:
”Enhver kvinde venter af en mand, at han holder, hvad hun forventer af ham.”  –   Chariklia Baxevanos