Solrød Tennis Klub

Referat: 12. december 2014

15. december 2014 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Bo, Poul, Per og Hans

Fraværende: Carl-Otto

Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 18. november.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Hal- og banestatus.
  5. Sponsor.
  6. Aktiviteter
  7. Eventuelt.

 

Ad 1-7.

Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 18. november godkendes og underskrives på mødet i januar.

Formanden orienterede kort om gevinsten ved at være medlem af SLTU stort set ikke er eksisterende, idet kun ganske få medlemmer i denne sæson har deltaget i SLTU’s turneringer. Klubbens juniorer som skulle være den primære årsag har slet ikke benyttet sig af muligheden.
Per sørger for at der udarbejdes en økonomisk oversigt over indtægter/udgifter udelukkende i forhold til klubbens medlemskab af SLTU baseret på data fra de seneste 3 år. Aktion: Per

Det blev besluttet, at drøfte denne problemstilling igennem på næste møde, hvor det besluttes om bestyrelsen bør indstille til generalforsamlingen, at vi melder os ud af SLTU. Aktion: Alle.

Vi skifter teleudbyder fra TDC til Telia pr. 1. januar. Aktion: Per.

Junior afdelingen blev drøftet kortvarigt. Der var ingen nye væsentlige informationer.

Hullerne på parkeringspladsen er stadigvæk lovet repareret inden vinteren sætter ind.

Hans kigger på gitterlågen, der pt. ikke smækker automatisk. Aktion: Hans.

Der var ingen nyheder vedrørende sponsorer og aktiviteter.

Næste møde er mandag den 5. januar kl. 19:15. Bemærk mødetidspunktet.

Hans

Månedens citat: ”Pensionerede lærere er som regel i dårligt humør. De mangler ferierne.”

 

– Carlo Franchi