Solrød Tennis Klub

Referat: 12. august

12. august 2014 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Jesper, Sten, Carl-Otto, Bo, Per og Hans
Fraværende: Poul
Referent:        Hans

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni.
  2. Til beslutning/information
  3. Juniorer.
  4. Information fra kassereren.
  5. Hal- og banestatus.
  6. Sponsor.
  7. Aktiviteter
  8. Eventuelt.

 

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 3 juni blev godkendt og underskrevet.


Ad 2
.
Formanden udtrykte utilfredshed med kommunikationen inden for ungdomsafdelingen. Der savnes opfølgning og gensidig orientering, ligesom en mere effektiv udnyttelse af træneren skal gennemføres. Indrapportering af træningspas er utilstrækkelige, og det medfører, at ca. 6.000 kroner er i restance og mange juniorer har deltaget i træning uden at være afkrævet betaling. Websitets område for juniorer mangler opdatering. Det er vigtigt at informationer tilflyder ungdomswebmaster Niels Tversted regelmæssigt. I det hele taget er der behov for en generel opstramning på hele området. Aktion: Poul og Jesper.

Manglende aktivitet på sponsorområdet gav også formanden anledning til at understrege vigtigheden af en mere aktiv indsats på dette område. Aktion: Sten.

Formanden havde netop modtaget regnskabsstatus få timer før dette møde og orienterede om, at det så tilfredsstillende ud og følger budgettet. Bestyrelsen ønsker i fremtiden disse opgørelser udsendt i god tid inden bestyrelsesmøderne. Aktion: Per.


Ad 3.

Rapportering til kassereren af deltagere til træning og trænerens aktiviteter har været mangelfulde. Jesper og Poul intensiverer arbejdet hermed. Aktion: Poul og Jesper.

Jesper oplyste at vi i øjeblikket har 32 juniorer og 6 ”minier”.

Den nye skolereform med tvungen skolegang hyppigt til klokken 15:00 konflikter med ungdomstræningsstarttidspunktet klokken 14:00. Formanden kontakter Poul for undersøgelse af muligheder. Aktion: Per og Poul.

Stephanie er stoppet som træner. Formanden har over hende udtrykt stor tilfredshed med hendes indsats gennem mange år. Formanden overrækker et gavekort til hende som tak for en engageret indsats i klubben. Aktion: Per.

Aktiviteten ”Sjov Sommer” med 32 deltagere har været en succes.


Ad 4
.
Der henvises til pkt. 2.


Ad 5
.
Fjernelse af graffitien på hallen blev drøftet. Vi har hidtil fået 2 tilbud, der varierer fra 9.000 kroner til 14.000 kroner. Det blev aftalt at Bo indhenter et 3. tilbud. Aktion: Bo.

Ubudne gæsters ophold på anlægget blev drøftet. Bo undersøger mulighederne for at etablere et overvågningssystem, der kan bidrage til at eliminere/minimere problemet. Aktion: Bo.

Parkeringspladsens miserable forfatning gav anledning til drøftelse. Hans og CO inviterer kommunens idrætsansvarlige på besøg (helst i bil) snarest. Aktion: Hans.

En udskiftning af hallens nuværende banebelysning til en mere energivenlig belysning er aktuel nu. Vi har et tilbud, og Hans skaffer et mere. Vi skal indstille til kommunen om at få del i midler fra idrætsanlægsfonden via ”Team Solrød”. Klubben skal selv betale mindst 20 % af investeringen.

Hans sørger for, at indstillingen tilgår kommunen inden for den fastlagte tidsfrist. Aktion: Hans.


Ad 6
.
Sponsorsituationen blev debatteret under pkt. 2, og der var under dette dagsordenspunkt ikke nye informationer.


Ad 7
.
Aktivitetsdagen vedrørende klargøring af anlægget til vinterdvale blev fastsat til lørdag den 11. oktober. Hans laver opslag og tilmeldingsliste. Aktion: Hans.

Et forsinket ”Closed” arrangement afvikles søndag den 31. august. Se hjemmeside og opslag i klubben. Aktion: Per og Hans.

En formiddagsturnering for ”formiddagsseniorspillerne” er sat i søen. Se hjemmeside og opslag i klubben.

Voksenintroduktion er startet den 12. august og de næste 4 tirsdage med 8 deltagere.

Jesper sender aktiviteter i ungdomsafdelingen til Per. Aktion: Jesper.


Ad 8
.
Bestyrelsen behandlede endnu en gang det på generalforsamlingen vedtagne forslag om at seniorspillere der deltager i holdkampe arrangeret af SLTU skal betale en afgift på 200 kroner. Da bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter, blev denne beslutning indført i klubbens budget. Her  blev det konstateret ved at se på antal deltagere fra tidligere år på SLTU-hold, at der mindst deltager 9 forskellige spillere på et hold over en hel sæson. Der er derfor budgetteret med 1800 kroner pr. hold.

Ved efterfølgende korrespondance med holdledere og bestyrelsen imellem er det fastlagt, at disse 1800 kroner frit kan betales efter holdlederens ønske. F.eks. 6 spillere betaler hver 200 kroner, og ”madpenge” for 3 hjemmekampe á 200 kroner fravælges, hvilket giver 1800 kroner til budgetposten. Hvis 9 spillere hver betaler 200 kroner giver klubben selvfølgelig ”madpenge” til de afviklede hjemmekampe. Men alle andre sammensætninger er ligeledes valide blot der indbetales 1800 kroner pr. deltagende hold.
Næste møde blev fastsat til tirsdag den 30. september kl. 19:30.

Hans

Månedens citat:

”Når man en lun sommernat tror at kunne høre græshopperne synge, er det måske lynlåse.”

– Wolfgang Gruner