Solrød Tennis Klub

Referat: 11. april

11. april 2019 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Lise, Per, Jesper, Bo, Tommy og Jonathan
Fraværende: Hans
Referent:        Per

Dagsorden:

  1. Velkomst og indledning.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen. Jonathan, som blev valgt som suppleant, deltog for første gang.

Ad 2.
Per bød Lise velkommen i bestyrelsen. Lise havde til mødet medbragt et oplæg til etablering af flere sponsorater. Dette oplæg blev grundigt gennemgået, og vil nu blive benyttet som grundlag for videre aktiviteter omkring sponsorer. Jonathan vil bistå Lise med dette arbejde. Aktion: Lise og Jonathan
Bestyrelsen besluttede at fortsætte det positive samarbejde med administrator Jan Knoblauch. På samme betingelser som hidtil. Det af generalforsamlingen godkendte honorar til bestyrelsen blev aftalt udbetalt pr. 1 juni 2019.
Indbetaling af kontingent for den kommende udesæson er allerede godt i gang.

Ad 3.
Planlægning og tilmelding for forårets træning er nu i gang. Opkrævning af både træning og årskontingent udsendes ultimo april, og træningen starter 6. maj.
Vi er igen i år tilmeldt den kommunale aktivitet ”Sjov Sommer”. I år bliver det i uge 27 og i uge 30.
Pernille vil stå for træningen i uge 27, men der mangler trænerkapacitet til uge 30. Aktion: Jesper
Aktiviteten ”Skoletennis” er ligeledes igangsat, og vil starte i løbet af september måned. Der er bestilt flyers hos DGI.
Træning af vore bedste juniorer og ungseniorer hos Kasper Warming ønskes fortsat i sommersæsonen. Der er ligesom sidste år 4-6 interesserede spillere. Aktion: Tommy

Ad4.
Ansøgningen til rekvisitpuljen i kommunen om et udendørs elektrisk ur, vil blive behandlet ultimo april, hvorefter vi får besked om dette er bevilget. Aktion: Hans
Der afholdes aktivitetsdag på lørdag 13. april, hvor hele det udendørs baneanlæg skal toptunes til sommersæsonen. Vi håber på godt vejr og mange hjælpsomme medlemmer. Aktion: Hans

Ad 5.
Der afholdes ligesom de seneste år kombineret standerhejsning og ”Tennis Sportens Dag” . Dette sker lørdag 4. maj – følg opslag på tavlen i gangen samt på website og Facebook.
Der mangler en trænerkapacitet  til ”Tennissportens Dag”  Aktion: Tommy
Den 14. juni planlægger vi at afholde et aftenarrangement med tennis og grill. Læs mere senere på vores website og på vores Facebook-side. Aktion: Hans
Vi arrangerer ”Voksenintroduktion” i maj/juni. Det er aftalt med både Pernille og Aleksandra at de gerne vil have et hold hver, henholdvis søndag og onsdag – for at undgå mandag hvor der er Åben Bane. Der skal bestilles flyers og ekstra ketsjere Aktion: Per

Ad 6.
Sidste dag i inde sæsonen er søndag 21. april, hvorefter vi spiller udendørs.
Vi skal have indkøbt bolde – både Head og TechniFibre så vi er klar til sæsonen. Aktion: Per
Der skal koordineres afvikling af sæsonens hjemmekampe i både TennisØst og DGI. Aktion: Bo og Tommy
Bestyrelsen og webmasteren vil gerne have en oversigtsliste indeholdende de tilmeldte hold i de forskellige turneringer, incl. hvem der er holdkaptajn. Aktion: Lise
Næste møde blev aftalt til 20. maj klokken 18:30.

Månedens citat:
”Der findes 2 ting som er uendelige: Universet og den menneskelige dumhed. Og når det gælder universet, er jeg endda ikke sikker”                Albert Einstein