Solrød Tennis Klub

Referat: 11. april

11. april 2022 - Skrevet af stkadmin

Deltagere:      Per, Bo, Malte, Jesper, Jonathan (deltid) & Tommy. Hanne deltog under 1. punkt
Fraværende:   Kenneth
Referent:        Tommy

Dagsorden

 1. Mødestart – info vedr. økonomi (Hanne deltager under dette punkt)
 2. Til information/beslutning.
 3. Juniorer
 4. Hal- og banestatus.
 5. Aktiviteter
 6. Eventuelt

Ad 1.
Hanne redegjorde kort for klubbens sunde økonomi herunder likviditet og fortalte at der var udsendt kontingentopkrævninger til samtlige medlemmer – seniorer og juniorer. Juniorerne vil blive opkrævet separat for træningstimer i sommersæsonen inden for de næste par uger (aktion: Tommy & Hanne)

Klubben har ansat ny kasserer fra klubbens egne rækker, Børge Johnsen, tidligere revisor, som skal stå for bogføring, DATALØN, m.m. Aftale udarbejdet vedr. honorering.

Hanne har udarbejdet en fin matrix med opgaver som løses af hhv. formand og kasserer.

Hanne forestår fortsat en række opgaver herunder hjælp til Børge, medlemsregistrering og vil også sørge for overgangen fra sommer til vinter, faste banetimer m.m.

Ad 2.
Konstituering af bestyrelsen: Eventuelle justeringer på næste møde. Kenneth og Jonathan tager sig af ad-hoc opgaver. Malte står for diverse aktiviteter samt Yonex samarbejde.

Aflønning af trænere generelt

 • Nye trænere opføres på træner lister og aflønnes efter kvalifikationer/uddannelse (aktion: Tommy)

Familietennis.Hvad er status?

 • 7 træninger so far. Aflyst på lørdag. Sidste gang på Tennissportens dag (30. april)
 • Økonomi skal på plads fremadrettet. Endvidere skal der findes permanent løsning på træner (aktion: Bo & Malte)
 • Møde med Johannes (DGI) inden Tennissportens dag (aktion: Bo)
 • Skriv til Tennissportens dag (familietennis) (aktion: Malte)

Status på Yonex samarbejdet (incl. tøjdisponering)

 • Stor success (Scan People og JT Biler). Opkrævning fremsendes til sponsorer i forhold til antallet af indkøbt tøj (aktion: Malte)
 • Fast indlæg på hjemmeside skal udarbejdes herunder hvordan købes / bestilles klubtøjet (aktion: Malte)
 • Yonex vindnet er bestilt. Alternativt må vi bruge eksisterende HEAD vindnet.

Fri bane ugentligt til holdspillere, f.eks torsdag 19-21 ?

 • Ligesom der tilbydes åben bane om mandagen til alle medlemmer, er der stillet forslag om, at der en dag om ugen er mulighed for at holdspillere kan spille på kryds og tværs.
 • Bestyrelsen er positiv stemt over for ideen, men tidspunktet skal lige undersøges nærmere (belægning)

Ad 3.

Kristian Birch er fortsat fungerende cheftræner under vores normale cheftræner Kenneths fravær. Vi søger efter voksentræner, som kan hjælpe med enkelte dage (aktion: Tommy).

Kristian får mulighed for at booke juniortræning indenfor i tilfælde af regnvejr i udesæsonen, så vi i udgangspunktet altid kan gennemføre juniortræning på op til 2 baner (aktion: Per)

Kristians velkomsthilsen / folder er delt på hjemmesiden under juniorer.

Hjælpetræner Karoline har været på Tennistræner 1 kursus i februar måned.

Kristian deltager på trænerkursus (Tennistræner 2) i weekenden 30. april – 1. maj.

Minimumsopkrævning på 150 kr indføres, så der ikke opkræves mindre beløb ved senere tilmelding lige inden sæsonstart etc.

Ad 4.
Møde om reparation af taget i hallen i april (Firma: Knud Andreassen). Endeligt tilbud afventes. Arbejdet udføres, mens vi spiller udendørs) (aktion: Per)

Der er modtaget et tilbud på et nyt integreret låsesystem fra Globus Data med chip. Låsesystemet kan sættes op, så man kun har adgang med aktivt medlemsskab. Chip skal virke med begge låger. Opdateret tilbud nødvendigt (aktion: Per)

Aktivitetsdag lørdag 23. april 9-14 (tilmelding åben via website).

Ad 5.
Begyndertræning / Let øvet træning fortsætter ved træner Kenneth Roepstorff. Nyt kursus fuldtegnet samme dag, det blev annonceret. Der er allerede afholdt 3 kurser.

Familietennis er genoptaget ved træner Malte og Bo

Der afholdes Tennissportens Dag og Standerhejsning lørdag d. 30. april (aktion: Bo)

 • Påsætning af træner kl. 9-13 (aktion: Tommy)
 • Træningskamp efter kl. 13 (aktion: Malte)

Der oprettes 2 nye tilbud (hold) om Voksenintroduktion (4×2 timer) ved træner Malte Thyregod med opstart hhv. primo maj og juni. Det vil normalt foregå på tirsdage indendørs, så vi er sikre på at gennemføre træningen.

“Åben indslusningsbane” starter op igen fra d. 2. maj (aktion: Jesper & Bo)

Yderligere aktiviteter som fredags drop-in med grill og klubmesterskab (aktion: Malte & Jonathan)

Fredag d. 3. juni kl. 18-21 lægger klubben baner til et singlestævne for motionister – DGI er vært.

Klubben deltager også i år i en række holdturneringer med junior U14 kønsneutralt, HerreSenior, 40+ Mix, 50+ Mix (1. og nyt 2. hold) samt DGI motionisthold. Banebooking foretages af Bo & Tommy.

Ad 5.
Næste møde afholdes mandag d. 30. maj kl. 18:00 i klubhuset.

Citat: “I foråret har jeg talt 136 forskellige slags vejr inden for 24 timer. – Mark Twain”