Solrød Tennis Klub

Referat: 10. oktober

10. oktober 2022 - Skrevet af stkadmin

Deltagere:       Per, Bo, Jesper, Kenneth & Tommy.
Fraværende:   Malte & Jonathan
Referent:        Tommy

Dagsorden

  1. Til information/beslutning.
  2. Juniorer
  3. Hal- og banestatus.
  4. Aktiviteter
  5. Eventuelt

Ad 1.

1. Per redegjorde for klubbens sunde økonomi herunder likviditet. Medlemstallet ligger fortsat lige over 300 medlemmer.
2. Nyt nøglesystem er fuld implementeret og taget godt imod af medlemmerne. Det undersøges nærmere hvorledes strømafbrydelse håndteres bedst muligt. (Aktion: Bo & Jesper)
3. Vi har afholdt møde med Johannes fra DGI vedr. frivillighed d. 4. oktober. Det blev aftalt, at vi starter op med spørgeskema til vores medlemmer (aktion: Malte).
Herefter indbydes nøglepersoner og andre interesserede i en 3- timers workshop vedr. frivillighed arrangeret af DGI.
4. Prisstrukturen på klippekort & faste banetimer undersøges nærmere og fremlægges på næste bestyrelsesmøde (aktion: Kenneth & Tommy)
5. Der er bestilt og indkøbt bolde hhv. Yonex og HEAD (til holdkampe).
6. Det er aftalt, at håndværkere kan gå igang med reparation og tilbygning af gammelt klubhus jævnfør opdateret tilbud.
7. Der udarbejdes arbejdsbeskrivelse vedr. rengøring i klubhuset (aktion: Per).
Vi håber og arbejder på, at vi kan finde en ny person(er) til rengøring fra d. 1. januar 2023.*
8. Der er indleveret ansøgning vedr. etablering af lys på udendørsbaner. Projektet kan eventuelt opdeles i etaper f.eks kunne vi starte med bane 4+5 alt efter behov og økonomi. Økonomi er baseret på 80% tilskud fra SIU og 20% egenbetaling.

Ad 2.
1. Nye trænernøgler er udleveret af cheftræneren (5 stk).
2. Der er udsendt opkrævninger for vintertræning til juniorerne omkring d. 26. september. Hanne rykker eventulle restanter lige efter efterårsferien efter aftale med cheftræner Kristian.
3. Vores trænere dygtiggører sig hele tiden. Karoline har lige bestået Tennistræner 2 kurset. Kristian skal på Tennistræner 3 kursus til november ligesom vores yngre hjælpetrænere også deltager i hjælpetrænerkursus i løbet af vinteren.
4. Vi forventer at starte en ny omgang familietennis om lørdagen fra kl. 9-10 gerne med start primo november. Karoline er gennemgående træner. Malte sørger for oplæg og kommunikation på hjemmesiden & FB. (Aktion: Malte)
5. Vi planlægger et julearrangement for juniorerne lørdag d. 10. december kl. 13-16. (Aktion: Kristian)

Ad 3.
1. Udtryk knappen flyttes til pælen ved siden af gitterporten (Aktion: Per & Jesper)
2. Problem med ”konstant lys herretoilettet” (Aktion: Jesper)
3. Reparation af meget støjende ventilator. (Aktion: Jesper)
4. Ny router er indkøbt og installeret.
5. Banevedligehold herunder mere sand på bane 1. (Aktion Jesper)

Ad 4.
1. Vintertræning før jul er i fuld gang. Det blev aftalt at lave et forløb efter jul som giver mulighed for at flere kan modtage begyndertræning. (Aktion: Kenneth).
2. Før jul oprettes træningshold med 8 deltagere og 8 x træning på søndage, hvor der ikke er konflikt med holdkampe. Det bliver annonceret snarest på hjemmesiden.
3. Klubmesterskab afholdt med stor success – Malte sørger for indgravering af eksisterende pokaler samt pokalerne for de nye rækker.
4. Yonex Cup er afviklet med 28 deltagere med gode kampe både lørdag og søndag. En stor tak til Malte som tovholder.
5. Vi har modtaget tilskud fra kommunen vedr. Sjov Sommer aktivitet afholdt primo august.
6. Traditionen tro afholdes der en dame juleturnering. Denne afvikles i år d. 19. november. Tovholder er Hanne.

Ad 5.

Næste møde afholdes onsdag d. 7. december kl. 18:00.