Solrød Tennis Klub

Referat: 10. maj

10. maj 2016 - Skrevet af stkadmin

 

 

Tilstede:         Per, Bo, Jesper, Sten og Hans
Fraværende: Carl-Otto og Tommy
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 4. april.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Aktiviteter
  6. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og referatet fra sidste møde den 4. april blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om generalforsamlingens mandat til at supplere bestyrelsen med yderligere et medlem. Det er lykkedes at skaffe en kandidat, og Tommy Hjordt er indtrådt i bestyrelsen. Han kunne dog ikke som planlagt deltage i aftenens møde på grund af arbejde. Per bød velkommen til Tommy ”in absentia.”
Følgende hold er tilmeldt SLTU´s sommerturneringer: Veteran 50+, Motionist 2B samt et hold U-16 D.
I DGI-regi tilmeldes et mix (2 damer + 2 herrer) samt 2 herrehold med 4 herrer på hvert hold. Aktion: Bo.
Sten omtalte den manglende omtale i lokalpressen, og hans kommunikation med de lokale bladledelser. Vi har nu alle en forventning om, at vi fremadrettet kan få omtale i medierne. Aktion: Sten.
Per omtalte kort klubbens likviditet, der er tilfredsstillende.
Kunstgræsbanen på nabogrunden indvies lørdag den 14. maj, og det betyder mindre trafik omkring tennisklubben.
Per orienterede om nye rettigheder til nogle af bestyrelsens medlemmer vedrørende at kunne monitere eksempelvis indbetalinger af kontingent og betaling for træning.
Rettighederne tildeles Tommy, Jesper, Bo og Alexandra. Per vil anmode Jan Knoblauch om at etablere en demo for brugerne. Aktion: Per.

Ad 3.
Anvendelse af DGI´s udbud af forældre- og skoletennis vil blive prøvet for at udvide antallet af medlemmer på juniorsiden. Aktion: Jesper og Tommy.
Max stopper og Alexandra overtager voksenintroduktion i maj og juni.
Med Tommys medlemskab af bestyrelsen samt tilstedeværelsen af et par engagerede forældre er forudsætningen nu endeligt til stede for at etablere et effektivt ungdomsudvalg. Aktion: Jesper og Tommy.
Per orienterede om status i betaling af klubkontingent og betaling for træning. Den nye websiterettighed vil give hurtigere mulighed for opfølgning på dette område.

Ad 4.
Hans indsender anmodning om midler i Solrød Idræts Unions rekvisitpulje til indkøb af ekstra vindnet til afløsning for iturevne og slidte vindnet. Der anmodes om 4 stk. af ca. 1.000,00 kr. Aktion: Hans.
Hans følger op på den ”ukurante” lampe i hallen. Aktion: Hans.
Der er planer om at lave en ”Store Maledag” i maj eller juni, hvor vejret er godt. Det er det gamle klubhus, bænkene, læhegn ved terrassen samt vinduer og dør i hallen, der skal males. Aktion: Hans.

Ad 5.
Der var ganske mange til Tennissportens dag, der var sammenfaldende med vores Standerhejsning. Vejret var godt, og der var en god stemning på anlægget.
Åben bane er startet med manglende deltagelse af de nye medlemmer.
Det blev besluttet at afholde ”Solrød Closed” over en enkelt dag. Bestyrelsen besluttede, at datoen skulle være lørdag den 4. juni. Arrangementet lægges hurtigst muligt på hjemmesiden med deadline for tilmelding, og der foretages lidt positiv markedsføring omkring arrangementet. Aktion: Per. Hans laver spilleplan. Aktion: Hans.

Ad 6.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 7. juni klokken 18:00.

Hans

 

Månedens citat: ”Det bedste er naturligvis en god samvittighed, og det næstbedste er en god sagfører.”     – Robert Storm Petersen