Solrød Tennis Klub

Referat: 10. januar

10. januar 2022 - Skrevet af stkadmin

 

Deltagere:      Per, Jonathan, Malte, Tommy, Bo, Jesper
Referent:        Jonathan

Dagsorden

  1. Til information/beslutning.
  2. Juniorer
  3. Hal- og banestatus.
  4. Aktiviteter
  5. Eventuelt

Ad 1.
Vores kasserer Jan Knoblauch blev desværre ramt af en blodprop tilbage i november, og det har vist sig, at det ikke har været muligt at vende tilbage til jobbet som administrator. Derfor har Hanne Holm og Per Holm varetaget disse omfangsrige funktioner siden primo november, hvilket har været en stor opgave. Der skal på Bestyrelsens vegne lyde en stor tak til dem begge.

Bestyrelsen har besluttet at honorere deres store arbejde, der blandt andet har bistået i udbetaling af løn, rettelse af arbejdsgange, opkrævning af tilgodehavende og MANGE flere opgaver. Den fulde honorering sker, når det fulde arbejde er udført og fremtidige rammer fastlagt.

Klubben har i forbindelse med den nuværende situation valgt at ansætte en ny ”kasserer”, og valget er faldet på Elena Birch, der til dagligt selv arbejder med økonomi. Arbejdet med Elena begynder ultimo i januar, hvor Hanne vil overdrage nogle arbejdsopgaver til hende. Bestyrelsen ser frem til et godt og frugtbart samarbejde.

I mellemtiden har Hanne og Per sørget for at nedbringe udestående hos medlemmer, der ikke har betalt for træning, bolde eller lignende. Der er dermed kun få tusinde kroner ude, hvilket er det laveste udestående i flere år.

Klubben har også skiftet betalingsudbyder ved betalinger fra klubbens medlemmer, hvor vi er overgået fra NETS til ScanPay, hvilket er en bedre og billigere løsning. I samme moment, så overgår lønsedler fra Excel til en mere nem og effektiv løsning via  Dataløn.

Formanden har lavet en aftale om revision af næste regnskabsår. Denne bliver udført af Ole Alstrøm, hvilket sparer klubben for 9.000 kr. Regnskabet skal justeres for kommende år med hensyn til budget, da dette ikke har været opdateret grundet corona-pandemien. Der er ligeledes blevet bevilliget lokaletilskud fra kommunen på 9999 kr. for 2022.

Grundet den højere medlemstilslutning, hvor klubben er vokset fra 269 til 296 medlemmer, så er der blevet bestilt nye nøgler. Der bliver også kigget på muligheden for et nyt nøglesystem, som Bo og Jesper står for.

Generalforsamlingen er fastlagt til d. 24 marts kl. 18:30. Bestyrelsen glæder sig til at se de fremmødte medlemmer.

Familietennis har været en bragende succes, hvor der har været fuldt drøn på mange søndage formiddage. Klubben vil også i den kommende tid arrangere familietennis, og der bliver lavet et forløb, hvor man kan deltage mod betaling. Mere info følger.

Klubben har investeret i en masse sponsortøj fra Yonex, i farven Pacific Blue.
Malte og Jonathan vil arrangere fredags event, hvor man kan prøve og købe det nye, fede klubtøj.

Ad 2.
Vi har fået en ny træner i Kristian Birch, der det seneste års tid har været medlem af klubben. Han er blevet et hit hos juniorerne, og står primært for træningen pt. da den normale cheftræner Kenneth er ukampdygtig. Kristian har været så flink at lave en velkomsthilsen til nye juniorer, som vi glæder os til at dele på hjemmesiden og de sociale medier.

Der bliver nu fulgt op på de juniorer der deltager i træning, om hvorvidt der er blevet betalt kontingent, da der ikke har været nok fokus på det tidligere. Hvis ikke der er blevet betalt kontingent, så kan man ej heller deltage i træningen. Der bliver ugentligt videregivet nye træningslister til trænerne, således dette føres ajour.

Der arbejdes ligeledes på at sende trænerne på kursus fra klubbens side, og der er allerede interesse fra Kristian og vores hjælpetræner Karoline, som vi håber på at kunne sende afsted på kursus hurtigst muligt.

Ad 3.
Der bliver snart leveret nogle flotte skilte fra vores sponsor, Yonex, som vil blive sat op i hallen, og udenfor ”et sted”.

Derudover arbejdes der som tidligere nævnt på et nyt nøglesystem. Det kigger Jesper og Bo på.

Ad 4.
Der har været afholdt familietennis, som har været en bragende succes, og der er kommet så flotte tilbagemeldinger fra forældrene til børnene, der har deltaget. Malte og Bo, der har været primus motor på dette, sørger for at melde ud lige så snart at der styr på tider, baner og trænere, så vi hurtigst muligt kan få genoptaget dette.

Der er oprettet tilbud om begyndertræning med Kenneth Roepstorff i januar og februar. Holdet er allerede fuldtegnet, og der arbejdes på at lave et nyt forløb i forlængelse af det eksisterende, så vi kan fastholde deltagende medlemmer fra voksenintroduktion.

“Åben indslusningsbane” vil fortsat være muligt indenfor de enkelte weekender, hvor der ikke spilles holdkamp. Man kan altid opdatere sig i bookingsystemet.

Padel har været et interessepunkt fra en del medlemmer, men på nuværende tidspunkt holder Bestyrelsen ørene åbne om, hvad der sker på den front. Indtil videre er det fortsat uafklaret, hvad der sker, men vi følger udviklingen. Dog kun i foreningsregi.

Ad 5.
Næste møde afholdes onsdag d. 16 februar kl. 18:30 online.