Solrød Tennis Klub

Referat: 1. marts

2. marts 2023 - Skrevet af Hanne Holm

Deltagere:       Bo, Jesper, Malte & Per.
Fraværende:   Kenneth (IT-problemer)
Referent:        Per

Mødet afviklet via nettet, da Per er på ferie på Tenerife.

 1. Stormen Otto havde revet hul i den nye gavl. Per arrangerede at det i første omgang blev midlertidigt lukket. Nu efterfølgende er der taget mål til nye gavlplader, som opsættes snarest.
 2. Bestyrelsen enedes om at foreslå en tilføjelse til klubbens vedtægter, som gør det muligt for en siddende bestyrelse ved behov at kunne oprette en kassekredit i klubbens bank. Per udformer ordlyden til dette forslag (Aktion: Per)
 3. Per nåede inden ferien sammen med Malte og Jesper at afholde 2 møder med eventuelt kommende ny bestyrelsesmedlemmer. Det blev efterfølgende aftalt at Malte, Kenneth og Jesper ville kontakte de øvrige interesserede iflg. det udsendte spørgeskema til klubbens medlemmer. Dette er nu i gang, og forventes afsluttet meget snart (Aktion: Malte, Kenneth, Jesper).
 4. Der skal indkaldes til den kommende Generalforsamling senest 15. marts, da Generalforsamlingen afholdes den 30 marts klokken 19.
  Indkaldelsen skal præsenteres på klubbens website samt ved opslag i klubben. Per udformer indhold og sørger for website, og aftaler hvem der opsætter indkaldelsen i hallen. (Aktion: Per).
 5. Der skal etableres en ny GDPR-ansvarlig i klubben. Dette skal ske når den nye bestyrelse holder første møde.
 6. Reparationen på det gamle klubhus er endnu ikke færdiggjort. Bo og Jesper tager kontakt og styrer afslutningen så alt er som forventet snarest. Vi har endnu ikke afregnet det fulde beløb til tømreren (Aktion: Bo og Jesper).
 7. Klubben afholder en afskedsreception den 24. marts for Per efter 20 års indsats for klubben. Per fremsender snarest en invitationsliste til bestyrelsen. Der bydes på et beskedent traktement. Hvis vejret driller og der kommer flere end caféen kan rumme, skal vi have en plan-B. (Aktion: Per samt den øvrige bestyrelse)

 8. Familietennis starter igen den 4. marts. (Aktion: Malte)

 9. Mappen med oversigt over udleverede nøgler skal til enhver tid være ajour (Aktion: Kenneth)