Solrød Tennis Klub

Referat: 1.december

1. december 2015 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:         Per, Bo, Jesper, Mogens, Carl-Otto og Hans
Fraværende: Sten
Referent:        Hans

Dagsorden:

  1. Godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 2. november.
  2. Til beslutning/information.
  3. Juniorer
  4. Hal- og banestatus.
  5. Eventuelt

Ad 1.
Formanden bød velkommen, og bestyrelsesmødereferatet fra den 2. november blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.
Per orienterede om likviditetsbudgettet og de midlertidige problemer i forbindelse hermed. Per, Jan og Hans mødes med Spar Nord. (Mødet har fundet sted med et positivt resultat).
Per har sendt den årlige ansøgning om lokaletilskud.
SLTU har fremsendt faktura med en anderledes afregningsaftale end forventet. Bo og Jesper check- ér indgåede mails for dokumentation for det ændrede beløb. Aktion: Jesper og Bo.
Per orienterede om udvikling i etablering af kunstgræsbanerne på fodboldbanerne. Nyeste er, at vi beholder vores nuværende høje hegn mod øst. Hegnet styrkes med ekstra stivere.
Lys i hallen skulle nu (den 3. december) være i orden.
Seniortræning er en stor succes, der gentages fra uge 2 i januar.
Vores kontaktperson i Kommunen vedrørende lokaletilskud er nu Kim Heinrich Andersen.
DGI har tilbudt os gratis medlemskab i 2016. Det siger vi ja til.
Sten og Jespers deltagelse i coaching-kurset peger på, at klubbens trænere kan have fornøjelse af kurset.

Ad 3.
Det blev aftalt at der regelmæssigt fremsendes aktuelle træningslister til webmaster Hanne, så de altid afspejler hvem der træner og
hvornår. Aktion: Jesper
Det senest afholdte juniorstævne var sportslig en succes trods vejrgudernes harme. I alt 12 deltagere, heraf 2 fra vores egen klub.

Ad 4.
Ingen bemærkninger under dette punkt. 

Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 25. januar kl. 1915.
Dato for generalforsamlingen blev fastsat til tirsdag den 22. marts kl. 1930.

Hans

Månedens citat: ”Uden en lille smule ondskabsfuldhed kan man umuligt være vittig.”
– Dame Rose Macaulay