Solrød Tennis Klub

Referat: 1. december

1. december 2020 - Skrevet af stkadmin

Tilstede:        Tommy, Bo, Per, Jesper, Jonathan
Fraværende: Malte og Kenneth
Referent:       Per

 

Ny vækstaftale.
Vi har i dag indgået en ny 3-årig vækstaftale med DGI. I den nye aftale fortsættes de nuværende kendte aktiviteter som ”Voksenintroduktion” og deltagelse i diverse holdturneringer. I tråd med tidligere hensigtserklæringer forsøger vi i igen næste sæson med introduktion af ”Familietennis”. Dette blev ligeledes annonceret på seneste generalforsamling, men selve facon og indhold bliver meddelt via klubbens website.

Hal og baner.
Vi overvejer at flytte de opsatte spritdispensere i omklædningsrummene ind på den anden side af døren til hallen. Vi kan konstatere at det er svært at passere døren til hallen med en tennistaske i den ene hånd, og samtidigt spritte hænder med den anden hånd.
Det blev påpeget at det altid er holdkaptajnen på vores turneringshold der er ansvarlig for at både café, baner og omklædning efterlades som da man startede holdkampen.
Jesper blev opfordret til at sørge for at også køleskab, kaffemaskine og kogekedel regelmæssigt rengøres og tømmes for ”ting” som er over sidste salgsdato. Ligeledes at der opstilles spritdispensere og stilles køkkenrulle på bordene i caféen, så medlemmerne kan hjælpe rengøringen med at holde alt efter de gældende forskrifter.

Hoveddøren er al for tit ulåst, fordi det er for let at slå låsen fra. Bestyrelsen blev derfor enige om at udskifte låsen, så det kræver en special nøgle for at kunne slå låsen fra/til. Det system havde vi også tidligere lige indtil vi fik en ny dør. Action: Jesper og Bo
”Hoveddøren” mod parkeringspladsen har meget svært ved at ”smække” automatisk, hvilket selvfølgelig skal kontrolleres. Action: Jesper

Aktiviteter
.
I sommeren 2020 var vi værter for en 4 dages tennis camp. Holdet har forespurgt om dette vil være muligt igen i uge 29 i 2021 . Da det er i industriferien hvor banebelægningen ikke er særlig stor accepterer vi dette, men vil samtidigt åbne for mulig deltagelse af vore egne medlemmer. Mere om denne mulighed når sommersæsonen starter.

Dameturnering 5. december.
Der afholdes i lighed med de seneste år en jule-dameturnering, og der er allerede åbnet for tilmeldinger. Vi har udsendt en mail til klubbens damespillere. Aktion liste: Hanne og Joan

Månedens citat:
”Tal ikke om dig selv i caféen, for det sker automatisk når du forlader caféen”